ข่าวความเคลื่อนไหวสมุนไพร


 หน้า  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  

1751. ฤทธิ์ต้านความเป็นพิษต่อเซลของพืชผัก   14/09/00
1752. ขมิ้นชัน: ฤทธิ์ทางชีววิทยาใหม่   14/09/00
1753. สารสำคัญจากโสมอเมริกันมีฤทธิ์ hepatoprotective   14/09/00
1754. ผลการยับยั้งเอนไซม์ COX-2 ของผักกาดน้ำ   14/09/00
1755. เนื้อไม้สาเกยับยั้งการสร้างเมลานิน   14/09/00
1756. เครื่องเทศมีผลเพิ่มการทำงานของเอนไซม์ GST   14/09/00
1757. คุณสมบัติยับยั้งการแพร่กระจายของเซลล์มะเร็งของสารสกัดจากเปลือกผลมะเขือยาว   14/09/00
1758. ฤทธิ์ลดน้ำตาลในเลือดของช้าพลู (Piper sarmentosum Roxb.)   14/09/00
1759. ผลต้านมะเร็งของอบเชยจีน   14/09/00

 หน้า  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36