สาร xanthorrhizol จากว่านชักมดลูกยับยั้งเชื้อราฉวยโอกาส

สาร xanthorrhizol จากว่านชักมดลูก (Curcuma xanthorrhizol   ) มีฤทธิ์ยับยั้งเชื้อราฉวยโอกาส ได้แก่ Aspergillus flavus, A. fumigatus, A. niger, Fusarium oxysporum, Rhizopus oryzae  และ Trichophyton mentagrophytes  ด้วยความเข้มข้นของสารต่ำสุดที่ยับยั้งเชื้อราได้ (MIC) เท่ากับ 2, 2, 2, 4, 1 และ 1 มคก./มล. ตามลำดับ และความเข้มข้นของสารต่ำสุดที่ฆ่าเชื้อราได้ (MFC) เท่ากับ 4, 4, 4, 8, 2 และ 2 มคก./มล.ตามลำดับ เมื่อเปรียบเทียบกับยา amphotericin B พบว่า สาร xanthorrhizol ออกฤทธิ์ยับยั้งและฆ่าเชื้อรา Aspergillus  และ T. mentagrophytes  ได้ต่ำกว่า amphotericin B แต่ออกฤทธิ์ยับยั้งและฆ่าเชื้อรา R. oryzae  ได้ดีกว่า และออกฤทธิ์ยับยั้งและฆ่าเชื้อรา F. oxysporum  เท่ากัน

Phytother Res 2007;21:434-8