ผลลดน้ำตาลและไขมันในเลือดของสารสกัดน้ำจากหญ้าหนวดแมวในหนูขาว

สารสกัดน้ำจากหญ้าหนวดแมว ขนาด 0.2, 0.5 และ 1 มก./กก. มีผลลดระดับน้ำตาลในเลือดของหนูขาวปกติและหนูที่เหนี่ยวนำให้เป็นเบาหวานด้วย streptozotocin ได้ โดยการป้อนสารสกัดที่ขนาด 1 มก./กก. จะให้ผลดีที่สุดใกล้เคียงกับยา glibenclamide (5 มก./กก.) เมื่อป้อนสารสกัดนี้ ขนาด 0.5 ก./กก. ให้แก่หนูที่เป็นเบาหวาน เป็นเวลา 14 วัน พบว่าสามารถลดระดับน้ำตาลในเลือดได้เช่นกัน นอกจากนี้ยังมีผลลดระดับของ triglyceride และเพิ่ม HDL-cholesterol แต่ไม่มีผลต่อระดับ cholesterol, blood urea nitrogen (BUN), เอนไซม์ alanine aminotransferase (ALT) และ aspartate aminotransferase (AST) และการหล่อเลี้ยง (perfusion) สารสกัดนี้ที่ความเข้มข้น 100 มคก./มล. ที่ตับอ่อน มีผลเพิ่มของน้ำตาลกลูโคสที่กระตุ้นการหลั่งอินซูลินจากตับอ่อนของหนู

J Ethnopharmacol 2007;107:510-4