ฤทธิ์ป้องกันการถูกทำลายของตับจากสารสกัดผลสมอพิเภก

สารสกัดผลสมอพิเภกด้วยเอทานอล ขนาด 200, 400 และ 800 มก./กก. และสารสกัด gallic acid จากผลสมอพิเภก ขนาด 50, 100 และ 200 มก./กก. เมื่อป้อนให้หนูขาวหลังจากที่หนูขาวได้รับการฉีดสารคาร์บอนเตดตระคลอไรด์ที่ทำลายตับ ขนาด 1.5 มล./กก. เข้าทางช่องท้อง พบว่าหนูที่ได้รับสารสกัดผลสมอพิเภก ขนาด 400 และ 800 มก./กก. และหนูที่ได้รับสารสกัด gallic acid ขนาด 100 และ 200 มก./กก. ระดับเอนไซม์ aspartate aminotransferase (AST), alanine aminotransferase (ALT) และ alkaline phosphatase (ALP) ในเลือดมีค่าลดลง ลดการเกิด lipid peroxidation และเพิ่มระดับ glutathione (GSH) ในเลือด นอกจากนี้ปริมาณโปรตีนในตับและไตจะมีค่าลดลง ในขณะที่ปริมาณ glycogen ในตับและไตจะมีค่ามากขึ้น เมื่อเปรียบเทียบกับกลุ่มควบคุมที่ได้รับสารคาร์บอนเตดตระคลอไรด์เพียงอย่างเดียว และสารสกัด gallic acid ที่ขนาด 200 มก./กก. ให้ผลได้ใกล้เคียงกับยาแผนปัจจุบัน silymarin ขนาด 50 มก./กก. จากผลการทดลองสรุปได้ว่าสารสกัดผลสมอพิเภก และสาร gallic acid จากผลสมอพิเภก สามารถป้องกันการถูกทำลายของตับและไตเมื่อได้รับสารพิษ

J Ethmopharmacol 2007;109:214-8.