ผลของสารสกัดกระเทียมแก่ต่อกระบวนการเกิดโรคอัลไซเมอร์ในหนูทดลอง

การทดลองให้สารสกัดจากระเทียมแก่ (สกัดด้วยแอลกอฮอล์ 20%เป็นเวลา 20 เดือน แล้วนำมาระเหยภายใต้ความดันต่ำเพื่อเพิ่มความเข้มข้น สารสกัดเทียม 1 มก. เท่ากับกระเทียมแห้ง 1 ก.) ผสมในอาหารความเข้มข้น 2%กับหนูทดลองที่ได้รับการตัดต่อพันธุกรรมให้มีกระบวนการเกิดโรคอัลไซเมอร์ เป็นเวลา 4 เดือน พบว่าสารสกัดจากกระเทียมมีผลลดกระบวนการเกิดโรคอัลไซเมอร์ คือลดการเกิด amyloid และการอักเสบในสมอง รวมถึงลดการเกิด tau phosphorylation ได้ดีกว่าเมื่อเปรียบเทียบกับหนูที่ได้รับสาร S-allyl-cysteine และ di-allyl-disulfide เพียงอย่างเดียว โดยผสมสารแต่ละชนิดในอาหารที่ความเข้มข้น 20 มก./กก. แสดงให้เห็นว่าสารสกัดจากกระเทียมที่ประกอบด้วยสารเคมีหลายชนิดมีประสิทธิภาพมากกว่าการใช้สารเคมีจากกระเทียมเพียงชนิดเดียว

J Ethnopharmacol 2006;108:385-94