ฤทธิ์ปกป้องเซลล์ประสาทจากภาวะขาดเลือดของดอกคำฝอย

สาร Nicotiflorin ซึ่งสกัดได้จากดอกคำฝอยแห้ง ขนาด 2.5, 5 และ 10 มก./กก. เมื่อนำมาฉีดเข้าเส้นเลือดดำที่หางหนูขาวทันทีที่ถูกทำให้เกิดภาวะขาดเลือด พบว่าสามารถลดปริมาณเนื้อสมองตาย และความผิดปกติของระบบประสาทได้ เมื่อทดสอบในหลอดทดลองโดยการใส่สาร nicotiflorin ความเข้มข้น 25, 50 และ 100 มคก./มล. ลงในเซลล์ประสาทที่ถูกทำให้เกิดภาวะขาดออกซิเจนนาน 2 ชม. ตามด้วยการให้ออกซิเจนอีก 24 ชม. พบว่า nicotiflorin ช่วยลดการตายของเซลล์ และลดการทำลายเซลล์ โดยพบว่า lactate dehydrogenase ลดลง

Biol Pharm Bull 2006;29(9):1868-72