ฤทธิ์แก้ปวด ลดการอักเสบ และผลต่อหลอดเลือดดำของเพชรสังฆาต

การป้อนสารสกัดเมทานอลจากเพชรสังฆาต ขนาด 10, 20 และ 40 มก./กก. มีฤทธิ์แก้ปวดในหนูถีบจักรที่ถูกเหนี่ยวนำให้เกิดอาการด้วยกรดอะซีติกและฟอร์มาลิน โดยสารสกัดที่ขนาดสูง จะให้ผลดีใกล้เคียงกับการป้อนยา aspirin (300 มก./กก.) การทาสารสกัดเมทานอล ขนาด 2 มก./หู และการป้อนขนาด 70, 150 และ 300 มก./กก. มีฤทธิ์ลดการอักเสบในหนูขาวที่ถูกเหนี่ยวนำให้เกิดอาการบวมที่หูด้วยสาร ethyl phenylpropiolate และเหนี่ยวนำให้เกิดอาการบวมที่อุ้งเท้าด้วย carrageenin ได้ เมื่อเปรียบเทียบกับการทายา phenylbutazone (1 มก./หู) และการป้อน aspirin (300 มก./กก.) นอกจากนี้ยังมีผลต่อหลอดเลือด โดยสารสกัดที่ขนาด 0.4 มก./มล. จะทำให้เกิดการหดตัวของหลอดเลือดดำจากสายสะดือ ซึ่งให้ผลเทียบเท่ากับยา Daflon® ขนาด 0.7 มก./มล. ซึ่งเป็นสารผสม flavonoid 2 ชนิด (90% diosmin+10% hesperidin) ที่ใช้ในการรักษาริดสีดวงทวาร ข้อมูลที่ได้จากการวิจัยนี้เป็นการสนับสนุนการใช้เพชรสังฆาตในการรักษาริดสีดวงทวาร

(J Ethnopharmacol 2007;110:264-70)