ประสิทธิภาพและกลไกของสารในกลุ่ม glucosides จากเป่ยเช่า (Paeony) ต่อโรคข้ออักเสบในหนูขาว

สาร glucoside จากรากของเป่ยเช่า (Paconia lactiflora Pall.) ซึ่งเป็นสมุนไพรจีน เมื่อทำการทดสอบกับหนูขาวที่ถูกชักนำให้เกิดข้ออักเสบด้วยการฉีด Freund’s adjuvant เข้าที่ฝ่าเท้าหนูบริเวณกระดูกเท้า ระหว่างข้อเท้ากับนิ้วเท้า ผลการทดลองพบว่าการป้อนสาร glucosides เข้าทางกระเพาะหนูในขนาด 50 และ 100 mg/kg สามารถลดการอักเสบที่เกิดขึ้น โดยการยับยั้งการทำงานของ interleukin-1 (IL-1) และ tumor necrosis factor alpha (TNFα) ลดระดับของ prostagiandin E2 (PGE2) และเพิ่มระดับ cyclic adenosine monophosphate (cAMP) ในเซลล์เยื่อบุไขข้อหนู ในการวิเคราะห์ด้านภูมิต้านทานพบว่าสาร glucosides เพิ่มการแสดงฤทธิ์ของ EP2 และ EP4 (PGE2 receptor subtype) จากผลดังกล่าวชี้ให้เห็นว่าสาร glucosides นี้ สามารถยับยั้งการเกิดข้ออักเสบของหนูได้ และการยับยั้งที่เกิดขึ้นนี้ อาจเกี่ยวข้องกับการปรับระดับของ cAMP และการยับยั้งการสร้าง IL-1, TNFα, IL-6 และ PGE2 ในเซลล์เยื่อบุไขข้อที่ถูกกระตุ้นให้เกิดการอักเสบ

J Ethnopharmacol 2007;109:442-8