ถาม-ตอบ ปัญหาสมุนไพร

ให้บริการตอบปัญหาเกี่ยวกับสมุนไพร โดยผู้สนใจสามารถฝากคำถามผ่านทาง Facebook ของสำนักงาน หรือส่งคำถามมาทางอีเมลล์ headpypi@mahidol.ac.th หรือโทรสอบถามได้ที่เบอร์ 02-354-4327, 02-644-8677-91 ต่อ 5305, 5316 ในวันและเวลาราชการ

ค้นหา

 หน้า  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  

(#5210)  เซียงจา (สมุนไพร)  08/03/07
(#5209)  ทำไมยุงไม่มากัด  08/03/07
(#5208)  ขอสอบถาม เกี่ยวกับสมุนไพร  26/01/07
(#5207)  เรื่องว่านหางจระเข้  26/01/07
(#5206)  ขอถามเรื่องน้ำมันหอมระเหยครับ  26/01/07
(#5205)  เรียนถามข้อมูลสมุนไพร  26/01/07
(#5204)  Coscinium fenestratum Colebr  26/01/07
(#5203)  งานวิจัยมะเขือเทศ  26/01/07
(#5202)  อยากได้เว็บไซท์ไทยที่ค้นหาชื่อทางวิทยาศาสตร์ของพืช  26/01/07
(#5201)  เกี่ยวกับผม  26/01/07
(#5200)  ความรู้เกี่ยวกับสมุนไพรที่ทำสเปรย์ระงับกลิ่นเท้า  26/01/07
(#5199)  อยากทราบสารในกระเทียมที่มีผลต่อต้นไม้และฆ่าแมลงได้  26/01/07
(#5198)  สอบถามข้อมูล  26/01/07
(#5197)  ค้างคาวดำ  26/01/07
(#5196)  จำปี  26/01/07
(#5195)  คำถามสมุนไพรผักบุ้งทะเล  26/01/07
(#5194)  ขมิ้น  26/01/07
(#5193)  ขอข้อมูลงานวิจัยของยอบ้าน  26/01/07
(#5192)  คำถามสมุนไพร ผักบุ้งทะเล  26/01/07

 หน้า  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  

ส่งคำถาม

เรียน ท่านผู้ใช้บริการ
       อ้างถึง พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 ("พ.ร.บ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล") สำนักงานข้อมูลสมุนไพร คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ในฐานะผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล ได้จัดทำประกาศความเป็นส่วนตัวด้านข้อมูลผู้ใช้บริการวิชาการ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดลขึ้น เพื่อแจ้งให้ท่านในฐานะเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล ได้ทราบเกี่ยวกับรายละเอียดและวัตถุประสงค์ รวมถึงรายละเอียดเกี่ยวกับการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล ระยะเวลาในการจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคล ตลอดจนสิทธิตามกฎหมายของท่านที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลส่วนบุคคล และวิธีการที่ท่านสามารถติดต่อสำนักงานฯ เพื่อดำเนินการเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคล โดยท่านสามารถศึกษาประกาศความเป็นส่วนตัวด้านข้อมูลผู้ใช้บริการวิชาการ ได้ที่ (ประกาศความเป็นส่วนตัวด้านข้อมูลผู้ใช้บริการวิชาการ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล)