คำถาม : พลูคาว
  • 1.สารตัวไหนในต้นพลูคาวที่ต้านHIV-1และโรคมะเร็งได้คะ ในการใช้พลูคาวรักษาโรคมะเร็ง,HIV-1ต้องใช้สารกลู่มอื่นร่วมด้วยหรือไม่อย่างไรคะ
    2.อยากรู้ว่าสมุนไพรพลูคาวมีฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระ ยับยั้งเซลล์มะเร็งและต้านโรคเบาหวานได้อย่างไรคะ
    3.สารสกัดจากต้นพลูคาวมีส่วนไหนที่มีพิษบ้างไหมและถ้ามีพิษจะเกิดปฏิกิริยาอย่างไรกับร่างกายเมื่อบริโภคเข้าไป

  • Date : 12/2/2552 18:54:00
คำตอบ : 1.พบรายงานการวิจัยในหลอดทดลองว่าน้ำมันหอมระเหยจากต้นพลูคาวได้แก่ methyl n-nonyl ketone, lauryl aldehyde และ capryl aldehyde มีผลในการยับยั้งเชื้อ HIV-1 โดยสารจะออกฤทธิ์รบกวนการทำงานของเปลือกหุ้มของไวรัส และไม่พบรายงานการใช้สารกลุ่มอื่นร่วมด้วย ไม่พบรายงานการวิจัยในคน
               2.พบรายงานการวิจัยว่า พลูคาวมีฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระ เรียงลำดับความแรง ดังนี้ สารสกัดน้ำพลูคาว > น้ำคั้นสดพลูคาว > สารสกัดเอทานอลพลูคาว > สารสกัดพลูคาวสดหมักเอทานอล
               พบรายงานการวิจัยการใช้พลูคาวร่วมกับพืชชนิดอื่น มีฤทธิ์ต้านเนื้องอก
               พบรายงานการวิจัยการใช้พลูคาวร่วมกับพืชชนิดอื่น ซึ่งทำในรูปแบบของยาจีนในการลดระดับน้ำตาลและไขมันในเลือดค่ะ แต่ไม่พบรายงานการทดสอบฤทธิ์ของพลูคาวเดียวในการยับยั้งเซลส์มะเร็งหรือต้านเบาหวาน