คำถาม : สมุนไพรดีบัว
  • อยากทราบข้อมูลของสมุนไพรดีบัว และวิธีนำไปใช้ที่ถูกต้อง.....ปัจจุบันมีการนำมาใช้เป็นยาแคปซูลช่วยขยายหลอดเลือดหัวใจ..จะเกิดผลข้างเคียงอย่างอื่นหรือไม่คะ...ขอบคุณค่ะ
  • Date : 10/10/2551 16:55:00
คำตอบ : ดีบัวเป็นครรภะ (Embryo) ของลูกบัว มีรสขม มีอัลคาลอยด์สำคัญชื่อ “ เมธิลคอรีพอลลีน” (methylcorypalline)
สรรพคุณตามตำรายาไทย ดีบัวมีฤทธิ์ขยายหลอดเลือดในหัวใจ แก้อาเจียนเป็นโลหิต แก้กระหาย
จากรายงานการวิจัยพบว่า ดีบัวมีฤทธิ์ลดการอักเสบ สารอัลคาลอยด์ในดีบัวมีผลลดความดันโลหิต ยับยั้งการเต้นผิดปกติของหัวใจ ลดการบีบตัวของกล้ามเนื้อหัวใจ แต่ทั้งหมดเป็นการทดลองในหลอดทดลองและสัตว์ทดลอง ยังไม่พบรายงานการวิจัยความเป็นพิษหรือผลข้างเคียงจากการใช้ดีบัวค่ะ