คำถาม : สมุนไพรแก้ไขมันในเส้นเลือด
  • ขอสอบถามเกี่ยวกับสมุนไพรที่แก้หรือช่วยสลายและลดไขมันในเส้นเลือดที่ได้ผลดีที่สุดมีอะไรบ้างครับ
  • Date : 12/12/2551 16:34:00
คำตอบ : สมุนไพรที่มีรายงานวิจัยในคนว่ามีผลลดไขมันในเลือด ได้แก่ กระเทียม หอมหัวใหญ่ ชาเขียว คำฝอย และกระเจี๊ยบ เป็นต้น