คำถาม : ใบเก็กฮวย
  • เป็นไมเกรนมาทั้งชีวิต (ตั้งแต่จำความได้) ทรมานมาก หมอบอกว่าเรียกว่าระดับ "คลาสสิก" แต่ไม่รู้สึกว่าคลาสสิกเลยจนนิดเดียว เคยทราบว่าใบเก็กฮวยจะช่วยได้บ้าง อยากทราบรายละเอียดค่ะ
    อีกอย่างก็เคยทราบว่า "ดอกไม้จีน" ช่วยได้ เลยสงสัยว่าช่วยอย่างไรคะ

  • Date : 7/5/2552 13:36:00
คำตอบ : สรรพคุณในการรักษาโรคไมเกรนของใบเก็กฮวยนั้นยังไม่มีการศึกษามาก่อน พบแต่เพียงการใช้ดอกเก็กฮวยผสมในยาจีนแผนโบราณที่เชื่อว่าสามารถรักษาอาการปวดไมเกรนได้ ส่วนดอกไม้จีนนั้นทางสำนักงานฯ ยังไม่มีข้อมูลของพืชชนิดนี้ค่ะ
                สมุนไพรที่มีรายงานว่าสามารถบรรเทาอาการปวดไมเกรนได้คือขิง มีรายงานการศึกษาพบว่าผู้หญิงอายุ 42 ปี ที่มีอาการปวดไมเกรน 2-3 ครั้งต่อเดือน ตั้งแต่อายุ 26 ปี เมื่อรับประทานน้ำขิงที่ชงจากขิงผง 500-600 มิลลิกรัม ขณะเริ่มมีอาการปวดและรับประทานซ้ำทุก 4 ชั่วโมงอีก 2 ครั้ง และรับประทานต่ออีก 3-4 วัน พบว่าอาการปวดไมเกรนบรรเทาลง และเมื่อรับประทานขิงสดในอาหารเป็นประจำนานติดต่อกัน 13 เดือน พบว่าอาการปวดลดลงเหลืองเพียง 6 ครั้ง และมีความรุนแรงลดลง
                และมีการศึกษาผลของขิงร่วมกับ feverfew (Tanacetium parthenium   Schulz-Bip, feverfew เป็นพืชต่างประเทศที่ไม่พบว่ามีการปลูกในประเทศไทย) ในผู้ป่วยไมเกรน 30 คน โดยให้รับประทานสารสกัดจากขิงและ feverfew ปริมาณ 2 มิลลิลิตร 2 ครั้ง โดยแต่ละครั้งห่างกัน 5 นาที แต่ละครั้งอมไว้ 1 นาที ขณะเริ่มมีอาการปวด และให้ซ้ำอีก 2 ครั้ง ภายใน 60 นาที ถึง 24 ชั่วโมงหากยังมีอาการปวดอยู่ พบว่า 14 คนมีอาหารปวดหายไป (48%), 10 คน มีอาการปวดลดลงเหลือเพียงเล็กน้อย (34%) และ 5 คนมีอาการปวดลดลงเป็นระดับกลาง (17%)