คำถาม : สอบถามสมุนไพรที่ลดความอ้วน
  • อยากทราบข้อมูล สมุนไพรที่สามารถ ช่วยเร่งการเผาผลาญ และลดความอ้วน ค่ะ
  • Date : 3/4/2552 13:24:00
คำตอบ : สมุนไพรที่มีฤทธิ์ลดความอ้วน ได้แก่ ชา ซึ่งมีงานวิจัยในคนหลายฉบับ เช่น การศึกษาในผู้หญิงอ้วนที่มีน้ำหักมากกว่าปกติ และไขมันที่สะสมในอวัยวะภายในร่างกายเกิน 85 ตารางเซนติเมตร ให้รับประทานชาที่มีสารสกัด catechin 540 มก. ในน้ำ 500 ซีซี นาน 12 สัปดาห์ พบว่า น้ำหนักร่างกาย ดัชนีมวลกาย และไขมันที่สะสมในอวัยวะภายในร่างกายลดลง ส่วนรายงานอีกฉบับศึกษาในคนอ้วน 60 คน (ชาย/หญิง เท่ากับ 18/42) ซึ่งมีดัชนีมวลกายมากกว่า 25 กก./ตารางเมตร ให้รับประทานสารสกัดใบชาที่บรรจุแคปซูลขนาด 250 มก. ซึ่งประกอบด้วย gallic acid 0.24 มก. catechin 4.09 มก. caffeine 28.86 มก. epigallocatechin gallate 33.58 มก. และ epicathechin gallate 9.28 มก. รับประทานครั้งละ 1 เม็ด หลังอาหาร นาน 12 สัปดาห์ พบว่าน้ำหนักร่างกายลดลง 2.70, 5.10 และ 3.3 กก. ในสัปดาห์ที่ 4, 8 และ 12 ส่วนสมุนไพรที่มีรายงานวิจัยฤทธิ์ทางเภสัชวิทยาว่ามีฤทธิ์ลดน้ำหนักร่างกาย ได้แก่ ส้มแขก ซึ่งในฤทธิ์ลดน้ำหนักนั้นเป็นงานวิจัยจากโรงพยาบาลรามาธิบดี 1 ฉบับ รายงานว่าสาร hydroxy citric acid (HCA) ที่อยู่ในผลส้มแขก และปรับให้อยู่ในรูปผลิตภัณฑ์ขนาดบรรจุซอง 1.65 กรัม โดยมี HCA อยู่ 70% หรือประมาณ 1.15 กรัม โดยศึกษาในสตรีที่มี BMI (ดัชนีมวลกาย) > 25 กก./ม2 จำนวน 42 คน โดยให้รับประทานครั้งละ 1 ซอง ผสมกับน้ำก่อนอาหาร วันละ 3 ครั้ง นาน 2 เดือน พบว่าการสะสมของไขมันลดลงอย่างมีนัยสำคัญ คือเปอร์เซ็นต์ไขมันในร่างกายลดลง 4.9% น้ำหนักไขมันที่หายไป 16.2% น้ำหนักร่างกายลดลง 3.9% ดัชนีมวลกายลดลง 3.27% และเมื่อสิ้นสุดการทดลองผลของค่าชีวเคมีในเลือดไม่มีการเปลี่ยนแปลง แสดงว่าไม่ทำให้เกิดพิษ หากรับประทานในขนาดที่กำหนด ซึ่งในขณะนี้ยังไม่มีการศึกษารายงานด้านความเป็นพิษของส้มแขก ซึ่งข้อมูลงานวิจัยของส้มแขกยังมีไม่มากนัก ดังนั้นจึงไม่สามารถบอกถึงขนาด และวิธีการรับประทานที่ถูกต้องได้ ส่วนการลดความอ้วนนั้น ต้องควบคู่ไปกับการออกกำลังกายที่ถูกต้องและการเลือกรับประทานอาหารด้วยจึงจะได้ผลดียิ่งขึ้น