คำถาม : อยากทราบวิธีรับประทานขมิ้นชัน
  • การรับประทานขมิ้นชัน ควรรับประทานวันละกี่ครั้ง จำนวนเท่าใด และรับประทานได้เป็นระยะเวลานานเท่าใดครับ และถ้าจะรับประทานควบคู่ไปกับกล้วยน้ำว้าด้วยจะเป็นอันตรายไหม
  • Date : 22/10/2551 16:47:00
คำตอบ : ขนาดและวิธีใช้ : เหง้าขมิ้น 3 – 9 กรัม/วัน หรือผงขมิ้น 1.5 – 3 กรัม/วัน
               หรือยาชง 0.5 – 1 กรัม/ครั้ง รับประทาน 3 ครั้ง/วัน
ข้อห้ามใช้ : ห้ามใช้ในผู้ป่วยที่เป็นนิ่วในถุงน้ำดี
ปฏิกิริยาสัมพัทธ์กับยาอื่นหรืออาหาร เช่นการรับประทานควบคู่ไปกับกล้วยน้ำว้า : ยังไม่พบรายงานการวิจัย ค่ะ