คำถาม : สารสำคัญในต้นว่านมหาเมฆ
  • อยากทราบว่าในต้นว่านมหาเมฆมีสารสำคัญอะไรที่เป็นประโยชน์ในการรักษาบ้างค่ะ
  • Date : 17/10/2551 17:17:00
คำตอบ : จากการสืบค้นรายงานการวิจัยพบว่า มีการศึกษาเกี่ยวกับเคมีวิทยาของเหง้าว่านมหาเมฆ Curcuma aeryginosa   Roxb. พบสาร zedoarol, curcumenol และ isocurcumenol สำหรับการศึกษาฤทธิ์ทางเภสัชวิทยาพบว่า สาร Curdione จากเหง้าว่านมหาเมฆมีฤทธิ์ต้านเชื้อแบคทีเรีย Escherichia coli, Salmonella typhi, Klebsiella. Pneumoniae และ Stophylococcus aureus นอกจากนี้ ยังพบรายงานการวิจัยว่า สารสกัด (ไม่ระบุชนิด) จากเหง้าว่านมหาเมฆยังมีฤทธิ์ บรรเทาอาการท้องร่วง ต้านเชื้อราและใช้เป็นยาสมานแผล (ยาภายนอก)