คำถาม : การสกัดสีจากพืช
  • อยากรู้เรื่องการสกัดสีจากน้ำ อะซีโตน และเอทานอลอย่างละเอียดมากๆเลยค่ะ
  • Date : 27/2/2552 16:18:00
คำตอบ : สารสีในพืชมีความแตกต่างกัน ทางด้านสูตรโครงสร้างทางเคมีค่อนข้างชัดเจนแบ่งเป็นกลุ่มใหญ่ ๆ ของสารสีจำแนกออกเป็น คลอโรฟิลส์ (flavonoids) และควิโนนส์ (quinones)
                ควรเลือกตัวทำละลายให้เหมาะสมกับกลุ่มของสารสีที่พบในพืชที่ท่านสอบถามมา เช่น
                -การสกัดสารกลุ่มฟลาโวนอยด์จากพืชสด นิยมสกัดด้วย เมทานอล หรือ เอทานอล
                -การสกัดสารกลุ่มควิโนนมักเป็นพวก ตัวทำละลายไม่มีขั้ว เช่น เบนซิน คลอโรฟอร์ม อีเทอร์ เป็นต้น
                เนื่องจากรายละเอียดของวิธีการสกัดมีข้อมูลมากแนะนำให้ท่านค้นข้อมูลได้ทางหนังสือที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับพฤกษเคมี ได้ตามห้องสมุดของคณะเภสัชฯ ทุกมหาวิทยาลัย หรือเดินทางมาค้นข้อมูลได้ที่สำนักงานข้อมูลสมุนไพรได้ในวันเวลาราชการ