คำถาม : สอบถามเรื่องสมุนไพร
  • - สมุนไพรต่อไปนี้ ขมิ้นชัน,ขิง,พริกไทยดำ,น้ำมันมะพร้าว ถ้ากินติดต่อกันนานจะมีผลเสียต่อร่างกายมั๊ยครับ แล้วสามารถกินได้นานติดต่อกันกี่วันครับ
    - ขิงกับพริกไทยดำมีผลต่อความดันหรือเปล่าอ่ะครับ
    - ในน้ำมันมะพร้าวมีสารไตรกลีเซอร์ไรด์หรือเปล่าอ่ะครับ
    - น้ำมันมะพร้าวกินได้วันละเท่าไรครับ

  • Date : 3/4/2552 13:28:00
คำตอบ : สมุนไพรที่คุณถาม ขมิ้นชัน ขิง พริกไทยดำ น้ำมันมะพร้าว หากคุณรับประทานในรูปแบบ อาหารซึ่งอยู่ในระดับปกติ คงจะไม่มีผลกระทบต่อร่างกาย เนื่องจากเป็นสมุนไพรในครัวเรือน แต่หากคุณรับประทานเพื่อรักษาโรค และต้องรับประทานในปริมาณค่อนข้างสูงและนาน อาจมีผลต่อร่างกายได้ โดยที่ตามรายงานการวิจัยการทดสอบความเป็นพิษพบว่า พริกไทย หากได้รับในขนาดสูงจะเป็นพิษต่อตับ ประสิทธิภาพการกินอาหารต่ำลงและพริกไทย ยังมีผลต่อเภสัชจลนศาสตร์ของยาหลายชนิด โดยเพิ่มการดูดซึมของ curcumin, oroxyphenyl butazone ยาปฏิชีวนะกลุ่ม - lactam คือ amozycillin trihydrate และ cefotoxime sodium เป็นต้น ขมิ้นชัน มีงานวิจัยว่าในคนทั้งชาย หญิง ให้รับประทานขมิ้นขนาด 2.2 ก./วัน ไม่พบพิษ มีข้อควรระวังของขมิ้นชัน คือ ผู้ป่วยที่ปัญหาท่อน้ำดีอุดตัน หรือเป็นนิ่ว ไม่ควรใช้ และห้ามใช้ในสตรีมีครรภ์ ขิง หากรับประทานในขนาดสูงๆ ห้ามใช้ในผู้มีปัญหานิ่วในถุงน้ำดี หรือผู้ที่มีปัญหาในเรื่องการตกเลือด เนื่องจากขิงไปยับยั้งการสังเคราะห์ thromboxane ที่มีส่วนช่วยทำให้เลือดแข็งตัว อาจทำให้เกิดแผลในกะเพราะอาหารได้ หรือหัวใจเต้นไม่ปกติ น้ำมันมะพร้าว ยังไม่มีรายงานการวิจัยความเป็นพิษของน้ำมันมะพร้าว ส่วนที่ถามว่ารับประทานติดต่อได้นานกี่วัน ไม่สามารถตอบได้ค่ะ

พริกไทย และขิง ยังไม่มีรายงานการวิจัยว่า สามารถลดความดันโลหิตได้ เมื่อใช้เป็นสมุนไพรเดี่ยว น้ำมันพืชทุกชนิดมีสารไตรกลีเซอร์ไรด์ ดังนั้นน้ำมันมะพร้าวย่อมมีเช่นกัน ซึ่งส่วนใหญ่เป็นกรดไขมันอิ่มตัวสายปานกลาง ซึ่งจะแตกตัว ถูกย่อย และดูดซึมไปใช้ได้ง่ายกว่ากรดไขมันสายยาว ไม่จำเป็นต้องอาศัยน้ำดีมีจากตับอ่อนมาช่วย ไขมันจึงเปลี่ยนไปเป็นพลังงานได้หมด ไม่เกิดสะสมเป็นไขมันในหลอดเลือด ส่วนที่ถามว่ารับประทานได้วันละเท่าไร ตามองค์การอนามัยโลก ให้รับประทานไขมัน และน้ำมันรวมกันไม่เกินร้อยละ 30 ของพลังงานที่ได้รับใน แต่ละวัน แต่หากยึดหลักบริโภคเพื่อสุขภาพให้ลดลงเหลือร้อยละ 20 แต่ถ้ามีปัญหาเรื่องไขมันให้ลดลงเหลือร้อยละ 10 ของพลังงานที่ได้รับในแต่ละวันค่ะ