คำถาม : กระไดลิง
  • ต้นบันไดลิง หรือ กระไดลิง ข้างบ้านผม เป็นไม้ยืนต้น ใบมีลักษณะเป็นใบแฝด คือคล้ายๆกับจะมี 2 ปลายใบยอดของมีลักษณะคล้ายไม้เลื้อย อยากทราบสรรพคุณทางยา มีคนบอกว่าแก้เห็บหมัดหมาได้ อยากรู้ข้อมูลเพิ่มครับ
  • Date : 7/5/2552 13:46:00
คำตอบ : กระไดลิง (Bauhinia scandens   L. var horsfieldii   (Miq) K. & S.S. Larsen) เป็นไม้เถาเนื้อแข็ง ใบเดี่ยว ปลายใบเว้าเข้าลึกมาถึงกลางแผ่นใบลักษณะเป็น 2 แฉก กระไดลิงถูกใช้เป็นสมุนไพรพื้นบ้าน โดยแต่ละส่วนมีสรรพคุณดังนี้
                ราก แก้พิษต่างๆ
                เถา แก้พิษทั้งปวง แก้ร้อนใน ขับเหงื่อ แก้พิษฝี แก้ไข้เชื่อมซึม แก้ไข้ตัวร้อน แก้พิษไข้ แก้พิษร้อน พิษโลหิต แก้กระษัย แก้พิษไข้ทั้งปวง แก้พิษเลือดลม
                เปลือก แก้โรคผิวหนัง แก้ปวดข้อ
                ใบ ขับเหงื่อ แก้ไข้ตัวร้อน
                เมล็ด ถ่ายพยาธิ แก้ไข้เชื่อมซึม แก้ร้อนใน ขับเหงื่อ
                แต่ยังไม่พบว่ามีสรรพคุณในการแก้เห็บหมัดค่ะ