คำถาม : รางจืด
  • อยากทราบข้อมูลสมุนไพรรางจืด รวมถึงวิธีการนำไปใช้บำบัดโรคด้วยครับ ขอบคุณครับ
  • Date : 5/9/2551 14:46:00
คำตอบ : รางจืดมีฤทธิ์ทางเภสัชวิทยา ได้แก่ ต้านแบคทีเรีย ต้านไวรัสเฮอร์ปีสซิมเพล็กซ์ ลดพิษหนูที่ได้รับพิษจากยาฆ่าแมลง ลดความดันโลหิต และฆ่าแมลง เป็นต้น นอกจากนี้ยังมีรายงานว่ามีผู้ป่วยกินกรัมม๊อกโซนเข้าไป ทำการรักษาอาการในโรงพยาบาลไม่ดีขึ้น จึงใช้สมุนไพรรางจืดต้มน้ำรับประทาน ปรากฏว่าผู้ป่วยมีอาการดีขึ้นและยังมีชีวิตอยู่ การศึกษาพิษเฉียบพลันพบว่าน้ำสกัดใบรางจืดขนาด 10 ก./กก. ไม่ก่อให้เกิดความผิดปกติของอวัยวะภายในและพฤติกรรมของหนูขาว แต่ถ้าให้ขนาด 500 มก./กก. ต่อเนื่องนาน 28 วัน มีผลทำให้น้ำหนักตับหนูเพศผู้เพิ่มขึ้น และน้ำหนักตับลดลงในหนูเพศเมีย ระดับเอนไซม์ aspartate aminotransferase เพิ่มขึ้น แสดงว่ารางจืดอาจมีผลต่อตับของหนูเมื่อใช้ระยะเวลานาน ยังไม่มีรายงานการวิจัยในคน จึงไม่สามารถระบุการใช้และขนาดในคนได้