คำถาม : การสกัดสมุนไพร
  • ถ้าจะสกัดสารจากใบไม้แห้งให้ออกมาในรูปของน้ำ ในปริมาณ2cc. (1.ควรจะสกัดด้วยวิธีใด 2.การสกัดจะทำได้อย่างไร)
  • Date : 27/2/2552 16:13:00
คำตอบ : เนื่องจากคำถามที่ท่านสอบถามมาไม่ระบุชัดเจนว่าเป็นพืชชนิดใด และรายละเอียดของวิธีการสกัด ค่อนข้างซับซ้อน ทางสำนักงานจึงแนะนำวิธีการสกัดอย่างง่ายๆ ดังนี้
                1.การบดใบไม้แห้ง ผสมกับน้ำแล้วกรองแยกตะกอนกับน้ำ (ใช้ในกรณีสารสกัดสูญเสียสภาพ เมื่อถูกความร้อน)
                2.การต้มใบไม้แห้งกับน้ำ โดยต้มระเหยน้ำสกัดจนได้ปริมาตรตามต้องการ หรือเมื่อได้ความเข้มข้นของสารสกัดแล้ว ท่านสามารถปรับปริมาตรตามที่ท่านต้องการได้