คำถาม : เภสัชจลศาสตร์ของยาหม่องน้ำ
  • อยากทราบเภสัชจลศาสตร์ของพิมเสน เมนทอล และการบูร ในกลไกการลดการอักเสบของผิวหนังค่ะ
  • Date : 22/8/2551 14:11:00
คำตอบ : เมนทอล (menthol) พิมเสน (สารสำคัญคือ borneol) การบูร (สารสำคัญคือ camphor) กลไกในการออกฤทธิ์ของสารดังกล่าวในการลดการอักเสบคือ กระตุ้นการไหลเวียนของเลือดบริเวณใต้ผิวหนังบริเวณที่ทา ยับยั้งสารที่ก่อให้เกิดการอักเสบจากกลไกของร่างกาย เช่น prostaglandin E2, interleukin เป็นต้น ซึ่งการเพิ่มการไหลเวียนของเลือดนี้ จะช่วยให้เกิดการสมานแผลและลดอาการปวดได้เร็วขึ้น