คำถาม : ปรง
  • อยากรู้สรรพคุณของปรง
  • Date : 5/9/2551 14:45:00
คำตอบ : ต้นปรง (Cycas circinalis  ) มีสรรพคุณตามตำรายาไทย ได้แก่ หัว แก้ฟกบวม สมานแผล เปลือก สมานแผล แก้ท้องร่วง ดอก บำรุงร่างกาย เป็นต้น ข้อมูลงานวิจัยฤทธิ์ทางเภสัชวิทยา (เป็นการทดลองในหลอดทดลองหรือสัตว์ทดลอง) ได้แก่ ต้านแบคทีเรีย ก่อเกิดมะเร็ง เป็นพิษต่อตับและระบบประสาท เป็นต้น ยังไม่มีงานวิจัยทางคลินิก