คำถาม : ต้นโด่ไม่รู้ล้มถามประวัติเเละสรรรพคุณ
  • อยากรู้สรรพคุณเเละประวัติของต้นโด่ไม่รู้ล้มคะ เพราะพ่อได้มาจากไหนก็ไม่รู้
  • Date : 10/10/2551 16:53:00
คำตอบ : โด่ไม่รู้ล้ม มีชื่อวิทยาศาสตร์ว่า Elephantopus scaber   Linn. อยู่ในวงศ์ Compositae ชื่ออื่นๆ ได้แก่ ขี้ไฟนกคุ่ม, หญ้าไฟนกคุ่ม, หญ้าปราบ, หญ้าสามสิบ, สองหาบ, หนาดผา, หนาดมีแคลน เป็นต้น
ลักษณะทางพฤกศาสตร์ เป็นไม้ล้มลุก ลำต้นสั้น ใบเดี่ยว เรียงซ้อนสลับเป็นวง รูปขอบขนาน หรือรูปใบหอกกลับมักแผ่ราบไปกับผิวดิน ขอบใบหยักฟันเลื่อย ท้องใบมีขนมากกว่าหลังใบ ดอกช่อแทงออกจากกลางต้น ดอกย่อยขนาดเล็กกลีบดอกสีม่วง ออกเป็นกระจุกที่หลายก้านดอก รองรับด้วยใบประดับแข็ง ผลเป็นผลแห้ง ไม่แตก
สรรพคุณตามตำรายาสมุนไพร พบว่า
ราก ใช้ขับปัสสาวะ, แก้ตัวร้อน, แก้ไข้หวัด, แก้ไอเรื้อรัง, แก้ท้องเสีย, แก้บิด เป็นต้น
ใบ ใช้แก้ไข้ ,ขับปัสสาวะ, แก้อ่อนเพลีย, รักษากามโรค, รักษาโรคบุรุษ, เป็นยาคุมสำหรับหญิงที่คลอดบุตรใหม่ๆ ,ทำให้เกิดความกำหนัด เป็นต้น
ทั้งต้น ขับปัสสาวะ, ขับน้ำเหลือง, แก้ไข้ , แก้ไอ, แก้ท้องเสีย, บำรุงหัวใจ, แก้กามโรค, บำรุงกำหนัด เป็นต้น