คำถาม : ย่านาง
  • ใบย่านางมีฤทธิ์ลดความดันโลหิตหรือไม่ครับ
  • Date : 31/10/2551 11:37:00
คำตอบ : ไม่พบรายงานการวิจัย ใบย่านางมีฤทธิ์ลดความดันโลหิตค่ะ แต่พบรายงานการวิจัยส่วน รากย่านาง (Tiliacora triandra   Diels) ประกอบด้วยสารแอลคาลอยด์ สามารถลดความดันโลหิตได้ ซึ่งพบรายงานการวิจัยในสัตว์ทดลอง โดยลดความดันโลหิตในหนูได้โดยออกฤทธิ์ที่ระบบประสาท นอกจากนี้ยังสามารถลดความดันในหนูที่มีความดันโลหิตสูงกว่าปกติอีกด้วย