คำถาม : สรรพคุณของมะรุม
  • ดิฉันทราบมาว่ามะรุมมีสรรพคุณสารพัดประโยชน์ สามารถรับประทานได้ทั้งต้น โดยสามารถรักษาได้ทั้งภูมิแพ้ โรคเบาหวาน มะเร็ง เป็นต้นจึงอยากทราบว่าจริงหรือไม่ ถ้าจริงมีวิธีรับประทานอย่างไรบ้างค่ะ ขอบคุณค่ะ
  • Date : 14/11/2551 16:31:00
คำตอบ : มีข้อมูลสรรพคุณพื้นบ้านในหลายประเทศของการใช้ส่วนต่างๆ ของมะรุม ในการรักษาโรค เช่น ราก ใช้ขับลม แก้อักเสบ เป็นยาระบาย ใบ แก้ไอ ลดน้ำตาลในเลือด ลักปิดลักเปิด ตาและหูอักเสบ เปลือกต้นรักษามะเร็ง โรคตา รักษาแผลเปื่อย ดอก แก้อักเสบ มะเร็ง ม้ามโต ลดไขมัน เมล็ด ลดความดัน ซึ่งขนาดและวิธีรับประทานจะแตกต่างกัน วิธีใช้สำหรับเบาหวาน และมะเร็ง มีเพียงบอกว่าใช้สารสกัดน้ำร้อนจากใบและผล แต่ไม่ได้ระบุขนาด และปริมาณที่รับประทาน สำหรับการวิจัยเกี่ยวกับฤทธิ์ทางเภสัชวิทยา มีหลายฤทธิ์ เช่น ลดความดัน ขับปัสสาวะ ลดไขมัน ต้านเชื้อแบคทีเรีย ต้านมะเร็ง เป็นต้น ส่วนใหญ่จะเป็นการทดลองในสัตว์ทดลอง ข้อมูลการทดลองในคนยังมีน้อย ดังนั้นจึงควรระมัดระวังในการใช้เป็นยารักษาโรค เนื่องจากยังขาดข้อมูลด้านขนาด และวิธีใช้ที่เหมาะสม และการทดสอบความเป็นพิษเมื่อใช้ในขนาดสูงและต่อเนื่องไปนานๆ