คำถาม : สมุนไพรรักษาโรคเกาต์
  • มีสมุนไพร ตัวใด ที่รักษาหรือบรรเทาโรคเกาต์หรือไหม
  • Date : 14/11/2551 16:26:00
คำตอบ : มีสมุนไพรหลายชนิดที่มีสรรพคุณรักษา โรคเกาต์ แต่มักจะใช้ในรูปของตำรับยา ไม่ค่อยมีใช้เดี่ยวๆ โดยเฉพาะตำรับยาจีนที่มีการจดสิทธิบัตรว่าใช้รักษาโรคเกาต์ ตัวอย่าง เช่น คำฝอย มะละกอ เดือย เป่ยเช่า ชั่งชิก เป็นต้น