คำถาม : โรคความดันโลหิตสูงกับการใช้สมุนไพร
  • อยากทราบว่าผู้ที่มีโรคประจำตัวเป็นโรคความดันโลหิตสูงห้ามใช้สมุนไพรตัวใดบ้างคะ
  • Date : 3/10/2551 17:05:00
คำตอบ : โรคความดันโลหิตสูงจะเป็นโรคที่อันตรายหากไม่การดูแลให้ดีจะนำมาสู่โรคอื่นๆ อีกมากเช่นเส้นเลือดในสมองแตก โรคหัวใจ โรคไตวาย เป็นต้น จึงไม่แนะนำให้ใช้สมุนไพรรักษาโดยไม่อยู่ในการดูแลของแพทย์ แม้ว่าจะไม่มีรายงานวิจัยระบุชัดเจนว่าไม่ให้ใช้ในโรคความดันโลหิตสูง แต่ก็อาจมีผลเสียอื่น จึงต้องระบุสมุนไพรเป็นชนิด ๆ ไป ไม่สามารถระบุได้ชัดเจนว่าสมุนไพรตัวใดไม่ควรใช้