คำถาม : สมุนไพรที่ใช้รักษาโรคหอบหืด
  • สมุนไพรที่ใช้รักษาโรคหอบหืดมีอะไรบ้างครับ
  • Date : 4/12/2551 15:38:00
คำตอบ : การศึกษาสมุนไพรที่ใช้รักษาโรคหอบหืดในคนยังมีไม่มากนัก จึงไม่อยากแนะนำให้ใช้สมุนไพรในการักษาโรคหอบหืด แต่มีงานวิจัยของถั่วเหลือง ว่าเมื่อให้ผู้ป่วย 1,033 คน รับประทานสารสกัดถั่วเหลือง (isoflavones) เป็นอาหารเสริม สามารถลดความรุนแรงของโรคหอบหืดได้ ทำให้ปอดแข็งแรงขึ้น และงานวิจัยเห็ดหลินจือและผักเบี้ยใหญ่ว่า สารสกัดเห็ดหลินจือ 1 ส่วน และผักเบี้ยใหญ่ 10 ส่วน โดย นน. ผสมกับน้ำมันสายชู 30-150 ส่วนแล้วปั่นแยกเอาของเหลวมาใช้ สามารถป้องกันและรักษาโรคหอบหืดได้