ฐานข้อมูลอันตรกิริยาระหว่างสมุนไพรกับยาแผนปัจจุบัน (Herb-Drug Interactions)

จัดทำโดยหน่วยบริการและสำนักงานข้อมูลสมุนไพร เป็นฐานข้อมูลที่รวบรวม วิเคราะห์ และสรุปผลรายงานการวิจัยเกี่ยวกับการเกิดอันตรกิริยาระหว่างการใช้พืชสมุนไพรร่วมกับยาแผนปัจจุบัน เพื่อให้เกิดความสะดวกต่อการสืบค้น และเป็นประโยชน์ต่อบุคลากรทางการแพทย์ รวมถึงประชาชนทั่วไปในการพิจารณาการใช้สมุนไพรร่วมกับยาแผนปัจจุบันต่างๆ ซึ่งในการสืบค้นสามารถทำได้โดยพิมพ์ชื่อภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษ ชื่อวิทยาศาสตร์ของพืช ชื่อยาแผนปัจจุบัน หรือฤทธิ์ทางเภสัชวิทยา(Biological activity)

ผลการค้นหา
Search Thai/English Name by 'S'
     กลับไปหน้า-->


1 ... SACRED BASIL ... LABIATAE Ocimum sanctum  L.
2 ... SACRED BASIL ... LABIATAE Ocimum tenuiflorum  L.
3 ... SIAMESE CASSIA ... LEGUMINOSAE (FABACEAE) - CAESALPINIOIDEAE Cassia florida  Vahl
4 ... SIAMESE CASSIA ... LEGUMINOSAE (FABACEAE) - CAESALPINIOIDEAE Cassia siamea  Lam.
5 ... SIAMESE CASSIA ... LEGUMINOSAE (FABACEAE) - CAESALPINIOIDEAE Senna siamea  (Lam.) Irwin & Barneby
6 ... SIAMESE SENNA ... LEGUMINOSAE (FABACEAE) - CAESALPINIOIDEAE Cassia florida  Vahl
7 ... SIAMESE SENNA ... LEGUMINOSAE (FABACEAE) - CAESALPINIOIDEAE Cassia siamea  Lam.
8 ... SIAMESE SENNA ... LEGUMINOSAE (FABACEAE) - CAESALPINIOIDEAE Senna siamea  (Lam.) Irwin & Barneby
9 ... SAFFLOWER ... COMPOSITAE (ASTERACEAE) Carthamus tinctorius  L.
10 ... SAFFRON THISTLE ... COMPOSITAE (ASTERACEAE) Carthamus tinctorius  L.
11 ... SMALL CALTROPS ... ZYGOPHYLLACEAE Tribulus terrestris  L.
12 ... SESAME ... PEDALIACEAE Sesamum indicum  L.
13 ... SESAME ... PEDALIACEAE Sesamum orientale  L.
14 ... SANDALWOOD ... SANTALACEAE Santalum album  L.
15 ... SPANISH LICORICE ... LEGUMINOSAE (FABACEAE) - PAPILIONOIDEAE Glycyrrhiza glabra  L.
16 ... SEVEN GOLDEN-CANDLE STICKS ... LEGUMINOSAE (FABACEAE) - CAESALPINIOIDEAE Cassia alata  L.
17 ... SEVEN GOLDEN-CANDLE STICKS ... LEGUMINOSAE (FABACEAE) - CAESALPINIOIDEAE Senna alata  (L.) Roxb.
18 ... SICKLE SENNA ... LEGUMINOSAE (FABACEAE) - CAESALPINIOIDEAE Cassia tora  L.
19 ... SICKLE SENNA ... LEGUMINOSAE (FABACEAE) - CAESALPINIOIDEAE Senna tora  (L.) Roxb.
20 ... ST. THOMAS TREE ... LEGUMINOSAE (FABACEAE) - CAESALPINIOIDEAE Bauhinia tomentosa  L.
21 ... SOYA BEAN ... LEGUMINOSAE (FABACEAE) - PAPILIONOIDEAE Glycine hispida  Maxim.
22 ... SOYA BEAN ... LEGUMINOSAE (FABACEAE) - PAPILIONOIDEAE Glycine max  (L.) Merr.
23 ... SOYBEAN ... LEGUMINOSAE (FABACEAE) - PAPILIONOIDEAE Glycine hispida  Maxim.
24 ... SOYBEAN ... LEGUMINOSAE (FABACEAE) - PAPILIONOIDEAE Glycine max  (L.) Merr.
25 ... STINKING-PASSION FLOWER ... PASSIFLORACEAE Passiflora foetida  L.
26 ... SUNCHOKE ... COMPOSITAE (ASTERACEAE) Helianthus annuus  L.
27 ... SUNFLOWER ... COMPOSITAE (ASTERACEAE) Helianthus annuus  L.
28 ... SMALL FENNEL ... RANUNCULACEAE Nigella sativa  L.
29 ... SUGAR APPLE ... ANNONACEAE Annona squamosa  L.
30 ... SWEET SOP ... ANNONACEAE Annona squamosa  L.
31 ... SWAMP TREE ... MYRTACEAE Melaleuca cajuputi  Powell
32 ... SWAMP TREE ... MYRTACEAE Melaleuca leucadendron  auct. non (L.) L.
33 ... SWAMP TREE ... MYRTACEAE Melaleuca leucadendron  L. var. minor (Sm.) Duthie
34 ... SWAMP TREE ... MYRTACEAE Melaleuca minor  Sm.
35 ... SACRED LOTUS ... NELUMBONACEAE Nelumbo nucifera  Gaertn.
36 ... STAR ANISE ... ILLICIACEAE Illicium verum  Hook.f.
37 ... STAR ANISE TREE ... ILLICIACEAE Illicium verum  Hook.f.
38 ... SUGAR BEET ... CHENOPODIACEAE Beta maritima  L.
39 ... SUGAR BEET ... CHENOPODIACEAE Beta vulgaris  L.
40 ... SWISS CHARD ... CHENOPODIACEAE Beta maritima  L.
41 ... SWISS CHARD ... CHENOPODIACEAE Beta vulgaris  L.
42 ... SPREADING HOG-WEED ... NYCTAGINACEAE Boerhavia diffusa  L.
43 ... SPANISH PEPPER ... SOLANACEAE Capsicum annuum  L. var. annuum
44 ... SWEET PEPPER ... SOLANACEAE Capsicum annuum  L. var. annuum
45 ... SQUASH ... CUCURBITACEAE Cucurbita maxima  Duchesne
46 ... SQUASH ... CUCURBITACEAE Cucurbita moschata  Duchesne
47 ... SAMPALOK ... LEGUMINOSAE (FABACEAE) - CAESALPINIOIDEAE Tamarindus indica  L.
48 ... SENNA ... LEGUMINOSAE (FABACEAE) - CAESALPINIOIDEAE Cassia acutifolia  Delile
49 ... SENNA ... LEGUMINOSAE (FABACEAE) - CAESALPINIOIDEAE Cassia angustifolia  Vahl
50 ... SENNA ... LEGUMINOSAE (FABACEAE) - CAESALPINIOIDEAE Cassia obovata  Collad.
51 ... SENNA ... LEGUMINOSAE (FABACEAE) - CAESALPINIOIDEAE Cassia senna  L.
52 ... SENNA ... LEGUMINOSAE (FABACEAE) - CAESALPINIOIDEAE Senna alexandrina  Mill.
53 ... STARFRUIT ... OXALIDACEAE Averrhoa carambola  L.
54 ... STARFRUIT ... OXALIDACEAE Averrhoa pentandra  Blanco
55 ... SWEET POTATO ... CONVOLVULACEAE Convolvulus batatas  L.
56 ... SWEET POTATO ... CONVOLVULACEAE Convolvulus edulis  Thunb.
57 ... SWEET POTATO ... CONVOLVULACEAE Ipomoea batatas  (L.) Lam.
58 ... SWEET OLEANDER ... APOCYNACEAE Nerium indicum  Mill.
59 ... SWEET OLEANDER ... APOCYNACEAE Nerium odoratum  Lam.
60 ... SWEET OLEANDER ... APOCYNACEAE Nerium odorum  Soland
61 ... SWEET OLEANDER ... APOCYNACEAE Nerium oleander  L.
62 ... SERPENT WOOD ... APOCYNACEAE Ophioxylon serpentinum  L.
63 ... SERPENT WOOD ... APOCYNACEAE Rauvolfia serpentina  (L.) Benth. ex Kurz
64 ... SERPENT WOOD ... APOCYNACEAE Rauvolfia trifoliata  Baill.
65 ... SWEET FLAG ... ARACEAE Acorus calamus  L.
66 ... SWEET FLAG ... ARACEAE Acorus calamus  L. var. verus L.
67 ... SWEET SEDGE ... ARACEAE Acorus calamus  L.
68 ... SWEET SEDGE ... ARACEAE Acorus calamus  L. var. verus L.
69 ... SWEETFLAG ... ARACEAE Acorus calamus  L.
70 ... SWEETFLAG ... ARACEAE Acorus calamus  L. var. verus L.
71 ... STAR CACTUS ... ASPHODELACEAE Aloe barbadensis  Mill.
72 ... STAR CACTUS ... ASPHODELACEAE Aloe indica  Royle
73 ... STAR CACTUS ... ASPHODELACEAE Aloe vera  (L.) Burm.f.
74 ... STRAWBERRY* ... ROSACEAE Fragaria vesca  L.
75 ... SEA OAK ... CASUARINACEAE Casuarina equisetifolia  J.R. & G. Forst.
76 ... SEA OAK ... CASUARINACEAE Casuarina muricata  Roxb.
77 ... SEVILLE ORANGE ... RUTACEAE Citrus aurantium  L. var. sinensis L.
78 ... SEVILLE ORANGE ... RUTACEAE Citrus sinensis  (L.) Osbeck
79 ... SOUR ORANGE ... RUTACEAE Citrus aurantium  L. var. sinensis L.
80 ... SOUR ORANGE ... RUTACEAE Citrus sinensis  (L.) Osbeck
81 ... SWEET ORANGE ... RUTACEAE Citrus aurantium  L. var. sinensis L.
82 ... SWEET ORANGE ... RUTACEAE Citrus sinensis  (L.) Osbeck
83 ... SHADDOCK ... RUTACEAE Aurantium maximum  Burm.
84 ... SHADDOCK ... RUTACEAE Citrus decumana  L.
85 ... SHADDOCK ... RUTACEAE Citrus grandis  (L.) Osbeck
86 ... SHADDOCK ... RUTACEAE Citrus maxima  (Burm.f.) Merr.
87 ... SIAMESE NEEM TREE ... MELIACEAE Azadirachta indica  A. Juss.
88 ... SIAMESE NEEM TREE ... MELIACEAE Azadirachta indica  A. Juss. var. siamensis Valeton
89 ... SPEARMINT ... LAMIACEAE (LABIATAE) Mentha crispa  L.
90 ... SPEARMINT ... LAMIACEAE (LABIATAE) Mentha spicata  L.
91 ... SPEARMINT ... LAMIACEAE (LABIATAE) Mentha viridis  L.
92 ... SNAKE WOOD ... STRYCHNACEAE Strychnos nux-vomica  L.
93 ... STRYCHNINE-TREE ... STRYCHNACEAE Strychnos nux-vomica  L.
94 ... SAFFRON ... IRIDACEAE Crocus officinalis  Honck.
95 ... SAFFRON ... IRIDACEAE Crocus officinalis  Martyn
96 ... SAFFRON ... IRIDACEAE Crocus sativus  L.
97 ... SPANISH SAFFRON ... IRIDACEAE Crocus officinalis  Honck.
98 ... SPANISH SAFFRON ... IRIDACEAE Crocus officinalis  Martyn
99 ... SPANISH SAFFRON ... IRIDACEAE Crocus sativus  L.
100 ... SEA ALMOND ... COMBRETACEAE Buceras catappa  Hitchc.
101 ... SEA ALMOND ... COMBRETACEAE Juglans catappa  Lour.
102 ... SEA ALMOND ... COMBRETACEAE Terminalia badamia  Tul.
103 ... SEA ALMOND ... COMBRETACEAE Terminalia catappa  L.
104 ... SEA ALMOND ... COMBRETACEAE Terminalia intermedia  Bert. ex Spreng.
105 ... SEA ALMOND ... COMBRETACEAE Terminalia moluccana  Lam.
106 ... SEA ALMOND ... COMBRETACEAE Terminalia paraensis  Mart.
107 ... SEA ALMOND ... COMBRETACEAE Terminalia rubrigemnis  Tul.
108 ... SINGAPORE ALMOND ... COMBRETACEAE Buceras catappa  Hitchc.
109 ... SINGAPORE ALMOND ... COMBRETACEAE Juglans catappa  Lour.
110 ... SINGAPORE ALMOND ... COMBRETACEAE Terminalia badamia  Tul.
111 ... SINGAPORE ALMOND ... COMBRETACEAE Terminalia catappa  L.
112 ... SINGAPORE ALMOND ... COMBRETACEAE Terminalia intermedia  Bert. ex Spreng.
113 ... SINGAPORE ALMOND ... COMBRETACEAE Terminalia moluccana  Lam.
114 ... SINGAPORE ALMOND ... COMBRETACEAE Terminalia paraensis  Mart.
115 ... SINGAPORE ALMOND ... COMBRETACEAE Terminalia rubrigemnis  Tul.
116 ... SWEET BASIL ... LABIATAE Ocimum album  L.
117 ... SWEET BASIL ... LABIATAE Ocimum barrelieri  Roth
118 ... SWEET BASIL ... LABIATAE Ocimum basilicum  L.
119 ... SWEET BASIL ... LABIATAE Ocimum bullatum  Lam.
120 ... SWEET BASIL ... LABIATAE Ocimum caryophyllatum  Roxb.
121 ... SWEET BASIL ... LABIATAE Ocimum medium  Mill.
122 ... SWEET BASIL ... LABIATAE Ocimum thyrsiflorum  L.
123 ... SWEET BASIL ... LABIATAE Plectranthus barrelieri  Spreng.
124 ... SAIGON CASSIA ... LAURACEAE Cinnamomum loureirii  Nees
125 ... SAIGON CINNAMON ... LAURACEAE Cinnamomum loureirii  Nees
126 ... SAGEBRUSH TRIBE ... COMPOSITAE (ASTERACEAE) Artemisia annua  L.
127 ... SWEET WORMWOOD ... COMPOSITAE (ASTERACEAE) Artemisia annua  L.
128 ... SWEET CUMIN ... UMBELLIFERAE (APIACEAE) Pimpinella anisum  L.
129 ... SWEET-POTATO-TREE ... EUPHORBIACEAE Manihot esculenta  Crantz
130 ... SATSUMA ORANGE ... RUTACEAE Citrus reticulata  Blanco
131 ... SOUTHERN GINSENG ... CUCURBITACEAE Gynostemma pentaphyllum  (Thunb.) Makino
132 ... St. John's Wort* ... HYPERICACEAE Hypericum assurgens  Peterm. ex Rouy
133 ... St. John's Wort* ... HYPERICACEAE Hypericum deidesheimense  Sch.Bip. ex Trevir.
134 ... St. John's Wort* ... HYPERICACEAE Hypericum lineolatum  Jord.
135 ... St. John's Wort* ... HYPERICACEAE Hypericum marylandicum  Biroli ex Colla
136 ... St. John's Wort* ... HYPERICACEAE Hypericum perforatum  L.
137 ... SURINAM CHERRY ... MYRTACEAE Eugenia spp.  
138 ... SEA WORMWOOD ... COMPOSITAE (ASTERACEAE) Artemisia spp.  
139 ... SILVER SAGEBRUSH ... COMPOSITAE (ASTERACEAE) Artemisia spp.  
140 ... SOUTHERN ... COMPOSITAE (ASTERACEAE) Artemisia spp.  
141 ... SOUTHERNWOOD ... COMPOSITAE (ASTERACEAE) Artemisia spp.  
142 ... SNAKEGOURD ... CUCURBITACEAE Trichosanthes spp.  
143 ... SPIKED PEPPER ... PIPERACEAE Piper spp.  
144 ... SARSAPARILLA ... SMILACACEAE Smilax spp.  
145 ... SAWBRIER ... SMILACACEAE Smilax spp.  
146 ... SNOW-ON-MOUNTAIN ... EUPHORBIACEAE Euphorbia spp.  
147 ... SPOTTED SPURGE ... EUPHORBIACEAE Euphorbia spp.  
148 ... SAVOY CABBAGE ... CRUCIFERAE (BRASSICACEAE) Brassica spp.  
149 ... SIBERIAN KALE ... CRUCIFERAE (BRASSICACEAE) Brassica spp.  
150 ... SPINACH MUSTARD ... CRUCIFERAE (BRASSICACEAE) Brassica spp.  
151 ... SPROUTING BROCCOLI ... CRUCIFERAE (BRASSICACEAE) Brassica spp.  
152 ... SWEDE ... CRUCIFERAE (BRASSICACEAE) Brassica spp.  
153 ... SAL TREE ... DIPTEROCARPACEAE Shorea spp.  
154 ... SPANISH THYME ... VERBENACEAE Lippia spp.  
155 ... SATSUMA ORANGE ... RUTACEAE Citrus spp.  
156 ... SWEET LEMON ... RUTACEAE Citrus spp.  
157 ... SALTCEDAR ... TAMARICACEAE Tamarix spp.  
158 ... SPANISH TICKCLOVER ... LEGUMINOSAE (FABACEAE) - PAPILIONOIDEAE Desmodium spp.  
159 ... SILVERSHEATH KNOTWEED ... POLYGONACEAE Polygonum spp.  
160 ... SWAMP SMARTWEED ... POLYGONACEAE Polygonum spp.  
161 ... SLOE ... ROSACEAE Prunus spp.  
162 ... SOUR CHERRY ... ROSACEAE Prunus spp.  
163 ... SWEET ALMOND ... ROSACEAE Prunus spp.  
164 ... SWEET CHERRY ... ROSACEAE Prunus spp.  
165 ... SAND GRAPE ... VITACEAE Vitis spp.  
166 ... SUMMER GRAPE ... VITACEAE Vitis spp.  
167 ... SHUNGIKU ... COMPOSITAE (ASTERACEAE) Chrysanthemum spp.  
168 ... SANDBAR WILLOW ... SALICACEAE Salix spp.