ฐานข้อมูลอันตรกิริยาระหว่างสมุนไพรกับยาแผนปัจจุบัน (Herb-Drug Interactions)

จัดทำโดยหน่วยบริการและสำนักงานข้อมูลสมุนไพร เป็นฐานข้อมูลที่รวบรวม วิเคราะห์ และสรุปผลรายงานการวิจัยเกี่ยวกับการเกิดอันตรกิริยาระหว่างการใช้พืชสมุนไพรร่วมกับยาแผนปัจจุบัน เพื่อให้เกิดความสะดวกต่อการสืบค้น และเป็นประโยชน์ต่อบุคลากรทางการแพทย์ รวมถึงประชาชนทั่วไปในการพิจารณาการใช้สมุนไพรร่วมกับยาแผนปัจจุบันต่างๆ ซึ่งในการสืบค้นสามารถทำได้โดยพิมพ์ชื่อภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษ ชื่อวิทยาศาสตร์ของพืช ชื่อยาแผนปัจจุบัน หรือฤทธิ์ทางเภสัชวิทยา(Biological activity)

ผลการค้นหา
Search Thai/English Name by 'C'
     กลับไปหน้า-->


1 ... CULTIVATED BANANA ... MUSACEAE Musa ABB group (triploid)   cv.group "Nam Wa"
2 ... CULTIVATED BANANA ... MUSACEAE Musa paradisiaca  L. var. sapientum (L.) O. Kuntze
3 ... CULTIVATED BANANA ... MUSACEAE Musa sapientum  L.
4 ... CLOVE ... MYRTACEAE Eugenia aromatica  Kuntze
5 ... CLOVE ... MYRTACEAE Eugenia caryophyllata  Thunb.
6 ... CLOVE ... MYRTACEAE Eugenia caryophyllus  (Spreng.) Bullock & S.G.Harrison
7 ... CLOVE ... MYRTACEAE Syzygium aromaticum  (L.) Merr. & L.M.Perry
8 ... CLOVE TREE ... MYRTACEAE Eugenia aromatica  Kuntze
9 ... CLOVE TREE ... MYRTACEAE Eugenia caryophyllata  Thunb.
10 ... CLOVE TREE ... MYRTACEAE Eugenia caryophyllus  (Spreng.) Bullock & S.G.Harrison
11 ... CLOVE TREE ... MYRTACEAE Syzygium aromaticum  (L.) Merr. & L.M.Perry
12 ... COFFEE ... RUBIACEAE Coffea arabica  L.
13 ... COMMON SIDA ... MALVACEAE Malva rhombifolia  (L.) E.H.L. Krause
14 ... COMMON SIDA ... MALVACEAE Napaea rhombifolia  (L.) Moench.
15 ... COMMON SIDA ... MALVACEAE Sida alba  Cav.
16 ... COMMON SIDA ... MALVACEAE Sida compressa  DC.
17 ... COMMON SIDA ... MALVACEAE Sida obovata  Wall.
18 ... COMMON SIDA ... MALVACEAE Sida philippica  DC.
19 ... COMMON SIDA ... MALVACEAE Sida rhombifolia  L.
20 ... COMMON SIDA ... MALVACEAE Sida rhomboidea  Roxb. ex Flem.
21 ... COMMON SIDA ... MALVACEAE Sida semicrenata  Link
22 ... CUBA JUTE ... MALVACEAE Malva rhombifolia  (L.) E.H.L. Krause
23 ... CUBA JUTE ... MALVACEAE Napaea rhombifolia  (L.) Moench.
24 ... CUBA JUTE ... MALVACEAE Sida alba  Cav.
25 ... CUBA JUTE ... MALVACEAE Sida compressa  DC.
26 ... CUBA JUTE ... MALVACEAE Sida obovata  Wall.
27 ... CUBA JUTE ... MALVACEAE Sida philippica  DC.
28 ... CUBA JUTE ... MALVACEAE Sida rhombifolia  L.
29 ... CUBA JUTE ... MALVACEAE Sida rhomboidea  Roxb. ex Flem.
30 ... CUBA JUTE ... MALVACEAE Sida semicrenata  Link
31 ... CORN ... GRAMINEAE (POACEAE) Zea mays  L.
32 ... COMMON WHEAT ... GRAMINEAE (POACEAE) Triticum aestivum  L.
33 ... COMMON WHEAT ... GRAMINEAE (POACEAE) Triticum vulgare  Vill.
34 ... COLOCYNTH ... CUCURBITACEAE Citrullus colocynthis  (L.) Schrad.
35 ... COLOCYNTH APPLE ... CUCURBITACEAE Citrullus colocynthis  (L.) Schrad.
36 ... COLYCYNTH PULP ... CUCURBITACEAE Citrullus colocynthis  (L.) Schrad.
37 ... CASSOD TREE ... LEGUMINOSAE (FABACEAE) - CAESALPINIOIDEAE Cassia florida  Vahl
38 ... CASSOD TREE ... LEGUMINOSAE (FABACEAE) - CAESALPINIOIDEAE Cassia siamea  Lam.
39 ... CASSOD TREE ... LEGUMINOSAE (FABACEAE) - CAESALPINIOIDEAE Senna siamea  (Lam.) Irwin & Barneby
40 ... CELERY ... UMBELLIFERAE (APIACEAE) Apium graveolens  L.
41 ... CARROT ... UMBELLIFERAE (APIACEAE) Daucus carota  L. subsp. sativus Thell.
42 ... CARROT ... UMBELLIFERAE (APIACEAE) Daucus sativus  Hoffm.
43 ... CALTROPS ... ZYGOPHYLLACEAE Tribulus terrestris  L.
44 ... CHINESE LICORICE ... LEGUMINOSAE (FABACEAE) - PAPILIONOIDEAE Glycyrrhiza uralensis  Fisch. ex DC.
45 ... COMMON LICORICE ... LEGUMINOSAE (FABACEAE) - PAPILIONOIDEAE Glycyrrhiza glabra  L.
46 ... CANDELABRA BUSH ... LEGUMINOSAE (FABACEAE) - CAESALPINIOIDEAE Cassia alata  L.
47 ... CANDELABRA BUSH ... LEGUMINOSAE (FABACEAE) - CAESALPINIOIDEAE Senna alata  (L.) Roxb.
48 ... CITRONELLA GRASS ... GRAMINEAE (POACEAE) Andropogon nardus  L.
49 ... CITRONELLA GRASS ... GRAMINEAE (POACEAE) Cymbopogon nardus  Rendle
50 ... CARTHAGINIAN APPLE ... PUNICACEAE Punica granatum  L. var. granatum
51 ... COMMON SUNFLOWER ... COMPOSITAE (ASTERACEAE) Helianthus annuus  L.
52 ... COMMON CRESS ... CRUCIFERAE (BRASSICACEAE) Lepidium sativum  L.
53 ... CUSTARD APPLE ... ANNONACEAE Annona squamosa  L.
54 ... CAJUPUT ... MYRTACEAE Melaleuca cajuputi  Powell
55 ... CAJUPUT ... MYRTACEAE Melaleuca leucadendron  auct. non (L.) L.
56 ... CAJUPUT ... MYRTACEAE Melaleuca leucadendron  L. var. minor (Sm.) Duthie
57 ... CAJUPUT ... MYRTACEAE Melaleuca minor  Sm.
58 ... CAJUPUT TREE ... MYRTACEAE Melaleuca cajuputi  Powell
59 ... CAJUPUT TREE ... MYRTACEAE Melaleuca leucadendron  auct. non (L.) L.
60 ... CAJUPUT TREE ... MYRTACEAE Melaleuca leucadendron  L. var. minor (Sm.) Duthie
61 ... CAJUPUT TREE ... MYRTACEAE Melaleuca minor  Sm.
62 ... CORK TREE ... BIGNONIACEAE Millingtonia hortensis  L.f.
63 ... CHINESE ANISE ... ILLICIACEAE Illicium verum  Hook.f.
64 ... CHINESE STAR ANISE ... ILLICIACEAE Illicium verum  Hook.f.
65 ... CHARD ... CHENOPODIACEAE Beta maritima  L.
66 ... CHARD ... CHENOPODIACEAE Beta vulgaris  L.
67 ... COMMON BEET ... CHENOPODIACEAE Beta maritima  L.
68 ... COMMON BEET ... CHENOPODIACEAE Beta vulgaris  L.
69 ... CELTUCE ... COMPOSITAE (ASTERACEAE) Lactuca sativa  L.
70 ... CORIANDER ... UMBELLIFERAE (APIACEAE) Coriandrum sativum  L.
71 ... COMMON GUAVA ... MYRTACEAE Psidium guajava  L.
72 ... CHILI ... SOLANACEAE Capsicum annuum  L. var. annuum
73 ... CHILI PEPPER ... SOLANACEAE Capsicum annuum  L. var. annuum
74 ... CHILI PLANT ... SOLANACEAE Capsicum annuum  L. var. annuum
75 ... CUBEB ... PIPERACEAE Piper cubeba  L.
76 ... CUBEBA ... PIPERACEAE Piper cubeba  L.
77 ... CUBEB-BERRIES ... PIPERACEAE Piper cubeba  L.
78 ... CAPE LILY ... AMARYLLIDACEAE Crinum asiaticum  L.
79 ... CRINUM LILY ... AMARYLLIDACEAE Crinum asiaticum  L.
80 ... CAPE GARDINIA ... RUBIACEAE Gardenia augusta  (L.) Merr.
81 ... CAPE GARDINIA ... RUBIACEAE Gardenia florida  L.
82 ... CAPE GARDINIA ... RUBIACEAE Gardenia jasminoides  J.Ellis
83 ... CAPE JASMINE ... RUBIACEAE Gardenia augusta  (L.) Merr.
84 ... CAPE JASMINE ... RUBIACEAE Gardenia florida  L.
85 ... CAPE JASMINE ... RUBIACEAE Gardenia jasminoides  J.Ellis
86 ... CUSHAW ... CUCURBITACEAE Cucurbita maxima  Duchesne
87 ... CUSHAW ... CUCURBITACEAE Cucurbita moschata  Duchesne
88 ... COMMON PUMPKIN ... CUCURBITACEAE Cucurbita pepo  L.
89 ... COMMON PUMPKIN ... CUCURBITACEAE Cucurbita succado  Naeg. ex Naudin
90 ... COMMON LIME ... RUTACEAE Citrus aurantifolia  (Christm.) Swingle
91 ... COMMON LIME ... RUTACEAE Limonia aurantifolia  Christm.
92 ... CANTON LEMON ... RUTACEAE Citrus limon  (L.) Burm.f.
93 ... CANTON LEMON ... RUTACEAE Citrus medica  L. var. limon L.
94 ... CARAMBOLA ... OXALIDACEAE Averrhoa carambola  L.
95 ... CARAMBOLA ... OXALIDACEAE Averrhoa pentandra  Blanco
96 ... CASHEW ... ANACARDIACEAE Acajuba occidentalis  Gaertn.
97 ... CASHEW ... ANACARDIACEAE Anacardium occidentale  L.
98 ... CASHEW ... ANACARDIACEAE Cassuvium pomiferum  Lam.
99 ... CASHEW ... ANACARDIACEAE Cassuvium reniforme  Blanco
100 ... CASHEW ... ANACARDIACEAE Cassuvium solitarium  Stokes
101 ... CASHEW NUT TREE ... ANACARDIACEAE Acajuba occidentalis  Gaertn.
102 ... CASHEW NUT TREE ... ANACARDIACEAE Anacardium occidentale  L.
103 ... CASHEW NUT TREE ... ANACARDIACEAE Cassuvium pomiferum  Lam.
104 ... CASHEW NUT TREE ... ANACARDIACEAE Cassuvium reniforme  Blanco
105 ... CASHEW NUT TREE ... ANACARDIACEAE Cassuvium solitarium  Stokes
106 ... CASHEWNUT ... ANACARDIACEAE Acajuba occidentalis  Gaertn.
107 ... CASHEWNUT ... ANACARDIACEAE Anacardium occidentale  L.
108 ... CASHEWNUT ... ANACARDIACEAE Cassuvium pomiferum  Lam.
109 ... CASHEWNUT ... ANACARDIACEAE Cassuvium reniforme  Blanco
110 ... CASHEWNUT ... ANACARDIACEAE Cassuvium solitarium  Stokes
111 ... CARILLA FRUIT ... CUCURBITACEAE Momordica charantia  L.
112 ... CARILLA FRUIT ... CUCURBITACEAE Momordica elegans  Salisb.
113 ... CARILLA FRUIT ... CUCURBITACEAE Momordica indica  L.
114 ... CARILLA FRUIT ... CUCURBITACEAE Momordica operculata  Vell.
115 ... CUMIN ... UMBELLIFERAE Selinum cuminum  Krause
116 ... CUMIN ... UMBELLIFERAE (APIACEAE) Cuminum cyminum  L.
117 ... CALAMUS ... ARACEAE Acorus calamus  L.
118 ... CALAMUS ... ARACEAE Acorus calamus  L. var. verus L.
119 ... CROCODILE'S TONGUE ... ASPHODELACEAE Aloe barbadensis  Mill.
120 ... CROCODILE'S TONGUE ... ASPHODELACEAE Aloe indica  Royle
121 ... CROCODILE'S TONGUE ... ASPHODELACEAE Aloe vera  (L.) Burm.f.
122 ... COMMON IRON WOOD ... CASUARINACEAE Casuarina equisetifolia  J.R. & G. Forst.
123 ... COMMON IRON WOOD ... CASUARINACEAE Casuarina muricata  Roxb.
124 ... CHEBULIC MYROBALANS ... COMBRETACEAE Terminalia chebula  Retz. var. chebula
125 ... COMMON SPEARMINT ... LAMIACEAE (LABIATAE) Mentha crispa  L.
126 ... COMMON SPEARMINT ... LAMIACEAE (LABIATAE) Mentha spicata  L.
127 ... COMMON SPEARMINT ... LAMIACEAE (LABIATAE) Mentha viridis  L.
128 ... CHINESE GINSENG ... ARALIACEAE Panax ginseng  C.A. Mey.
129 ... CROCUS ... IRIDACEAE Crocus officinalis  Honck.
130 ... CROCUS ... IRIDACEAE Crocus officinalis  Martyn
131 ... CROCUS ... IRIDACEAE Crocus sativus  L.
132 ... CAT'S WHISKER ... LAMIACEAE (LABIATAE) Orthosiphon aristatus  (Blume) Miq.
133 ... CAT'S WHISKER ... LAMIACEAE (LABIATAE) Orthosiphon grandiflorus  Bold.
134 ... CAT'S WHISKER ... LAMIACEAE (LABIATAE) Orthosiphon stamineus  Benth.
135 ... CHINESE RADISH ... CRUCIFERAE (BRASSICACEAE) Raphanus sativus  L.
136 ... COMMON BASIL ... LABIATAE Ocimum album  L.
137 ... COMMON BASIL ... LABIATAE Ocimum barrelieri  Roth
138 ... COMMON BASIL ... LABIATAE Ocimum basilicum  L.
139 ... COMMON BASIL ... LABIATAE Ocimum bullatum  Lam.
140 ... COMMON BASIL ... LABIATAE Ocimum caryophyllatum  Roxb.
141 ... COMMON BASIL ... LABIATAE Ocimum medium  Mill.
142 ... COMMON BASIL ... LABIATAE Ocimum thyrsiflorum  L.
143 ... COMMON BASIL ... LABIATAE Plectranthus barrelieri  Spreng.
144 ... CASSIA BARK ... LAURACEAE Cinnamomum aromaticum  Nees
145 ... CASSIA BARK ... LAURACEAE Cinnamomum cassia  Blume
146 ... CASSIA LIGNEA ... LAURACEAE Cinnamomum aromaticum  Nees
147 ... CASSIA LIGNEA ... LAURACEAE Cinnamomum cassia  Blume
148 ... CHINESE CASSIA ... LAURACEAE Cinnamomum aromaticum  Nees
149 ... CHINESE CASSIA ... LAURACEAE Cinnamomum cassia  Blume
150 ... CHINA CINNAMON ... LAURACEAE Cinnamomum loureirii  Nees
151 ... CINNAMOMUM SAIGONICUM ... LAURACEAE Cinnamomum loureirii  Nees
152 ... CEYLON CINNAMON ... LAURACEAE Cinnamomum verum  J. Presl
153 ... CEYLON CINNAMON ... LAURACEAE Cinnamomum zeylanicum  Nees
154 ... CINNAMON TREE ... LAURACEAE Cinnamomum verum  J. Presl
155 ... CINNAMON TREE ... LAURACEAE Cinnamomum zeylanicum  Nees
156 ... CAYENNE PEPER ... SOLANACEAE Capsicum frutescens  L. var. frutescens
157 ... CAYENNE PEPER ... SOLANACEAE Capsicum minimum  Roxb.
158 ... CHILI PEPPER ... SOLANACEAE Capsicum frutescens  L. var. frutescens
159 ... CHILI PEPPER ... SOLANACEAE Capsicum minimum  Roxb.
160 ... CHAMOMILE* ... COMPOSITAE (ASTERACEAE) Chamomilla vulgaris  L.
161 ... CHAMOMILE* ... COMPOSITAE (ASTERACEAE) Matricaria chamaemilla  Hill.
162 ... CHAMOMILE* ... COMPOSITAE (ASTERACEAE) Matricaria chamomilla  L.
163 ... CARAWAY ... UMBELLIFERAE (APIACEAE) Carum carvi  L.
164 ... COMMON EVENING PRIMROSE ... ONAGRACEAE Oenothera biennis  L.
165 ... COMMON EVENING PRIMROSE ... ONAGRACEAE Oenothera communis  H. Lev.
166 ... COMMON EVENING PRIMROSE ... ONAGRACEAE Oenothera graveolens  Gilib
167 ... COMMON EVENING PRIMROSE ... ONAGRACEAE Oenothera lamarkiana  Ser.
168 ... COMMON EVENING PRIMROSE ... ONAGRACEAE Onagra biennis  Scop
169 ... CHAMOMILE ... COMPOSITAE (ASTERACEAE) Anthemis nobilis  L.
170 ... CHAMOMILE ... COMPOSITAE (ASTERACEAE) Anthemis odorata  Lam.
171 ... CHAMOMILE ... COMPOSITAE (ASTERACEAE) Chamaemelum nobile  (L.) All.
172 ... CHINESE ANGELICA ... UMBELLIFERAE (APIACEAE) Angelica sinensis  (Oliv.) Diels
173 ... CASSAVA ... EUPHORBIACEAE Manihot esculenta  Crantz
174 ... CHIVES ... AMARYLLIDACEAE Allium spp.  
175 ... CHINESE YAM ... DIOSCOREACEAE Dioscorea spp.  
176 ... CINNAMON VINE ... DIOSCOREACEAE Dioscorea spp.  
177 ... CLUSTER YAM ... DIOSCOREACEAE Dioscorea spp.  
178 ... CUSH-CUSH ... DIOSCOREACEAE Dioscorea spp.  
179 ... CASSIA ... LAURACEAE Cinnamomum spp.  
180 ... CINNAMON ... LAURACEAE Cinnamomum spp.  
181 ... CURRY LEAF TREE ... RUTACEAE Murraya spp.  
182 ... CALIFORNIA SAGEBRUSH ... COMPOSITAE (ASTERACEAE) Artemisia spp.  
183 ... CHINESE RHUBARB ... POLYGONACEAE Rheum spp.  
184 ... CELEBES PEPPER ... PIPERACEAE Piper spp.  
185 ... CAT GREENBRIER ... SMILACACEAE Smilax spp.  
186 ... CATBRIER ... SMILACACEAE Smilax spp.  
187 ... CHINA ROOT ... SMILACACEAE Smilax spp.  
188 ... COMMON GREENBRIER ... SMILACACEAE Smilax spp.  
189 ... CANDELILLA ... EUPHORBIACEAE Euphorbia spp.  
190 ... CAPER SPURGE ... EUPHORBIACEAE Euphorbia spp.  
191 ... CROWN-OF-THORNS ... EUPHORBIACEAE Euphorbia spp.  
192 ... CYPRESS SPURGE ... EUPHORBIACEAE Euphorbia spp.  
193 ... CAJUPUT ... MYRTACEAE Melaleuca spp.  
194 ... COLEUS ... LABIATAE (LAMIACEAE) Coleus spp.  
195 ... COUNTRY POTATO ... LABIATAE (LAMIACEAE) Coleus spp.  
196 ... CASCARILLA ... EUPHORBIACEAE Croton spp.  
197 ... CABBAGE ... CRUCIFERAE (BRASSICACEAE) Brassica spp.  
198 ... CAULIFLOWER ... CRUCIFERAE (BRASSICACEAE) Brassica spp.  
199 ... CHINESE CABBAGE ... CRUCIFERAE (BRASSICACEAE) Brassica spp.  
200 ... CHINESE KALE ... CRUCIFERAE (BRASSICACEAE) Brassica spp.  
201 ... COLLARDS ... CRUCIFERAE (BRASSICACEAE) Brassica spp.  
202 ... COLZA ... CRUCIFERAE (BRASSICACEAE) Brassica spp.  
203 ... COMMON TURNIP ... CRUCIFERAE (BRASSICACEAE) Brassica spp.  
204 ... CANADA WILD LETTUCE ... COMPOSITAE (ASTERACEAE) Lactuca spp.  
205 ... CORN POPPY ... PAPAVERACEAE Papaver spp.  
206 ... CHILI PEPPER ... SOLANACEAE Capsicum spp.  
207 ... CHILIPIQUIN ... SOLANACEAE Capsicum spp.  
208 ... CURRY ... SOLANACEAE Capsicum spp.  
209 ... CEDRATE ... RUTACEAE Citrus spp.  
210 ... CALYX ... LEGUMINOSAE (FABACEAE) - CAESALPINIOIDEAE Afzelia spp.  
211 ... CHINESE EPHEDRA ... GNETACEAE Ephedra spp.  
212 ... CANDELABRA ALOE ... ASPHODELACEAE Aloe spp.  
213 ... CAPE ALOE ... ASPHODELACEAE Aloe spp.  
214 ... CHILEAN STRAWBERRY ... ROSACEAE Fragaria spp.  
215 ... CLOVER KAIMI ... LEGUMINOSAE (FABACEAE) - PAPILIONOIDEAE Desmodium spp.  
216 ... CANADA PLUM ... ROSACEAE Prunus spp.  
217 ... CARRAY ... ROSACEAE Prunus spp.  
218 ... CHERRY LAUREL ... ROSACEAE Prunus spp.  
219 ... CHICKASAW PLUM ... ROSACEAE Prunus spp.  
220 ... CHOKECHERRY ... ROSACEAE Prunus spp.  
221 ... COMMON PLUM ... ROSACEAE Prunus spp.  
222 ... CHOPSUY GREENS ... COMPOSITAE (ASTERACEAE) Chrysanthemum spp.  
223 ... COSTMARY ... COMPOSITAE (ASTERACEAE) Chrysanthemum spp.  
224 ... CRACK WILLOW ... SALICACEAE Salix spp.