ฐานข้อมูลอันตรกิริยาระหว่างสมุนไพรกับยาแผนปัจจุบัน (Herb-Drug Interactions)

จัดทำโดยหน่วยบริการและสำนักงานข้อมูลสมุนไพร เป็นฐานข้อมูลที่รวบรวม วิเคราะห์ และสรุปผลรายงานการวิจัยเกี่ยวกับการเกิดอันตรกิริยาระหว่างการใช้พืชสมุนไพรร่วมกับยาแผนปัจจุบัน เพื่อให้เกิดความสะดวกต่อการสืบค้น และเป็นประโยชน์ต่อบุคลากรทางการแพทย์ รวมถึงประชาชนทั่วไปในการพิจารณาการใช้สมุนไพรร่วมกับยาแผนปัจจุบันต่างๆ ซึ่งในการสืบค้นสามารถทำได้โดยพิมพ์ชื่อภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษ ชื่อวิทยาศาสตร์ของพืช ชื่อยาแผนปัจจุบัน หรือฤทธิ์ทางเภสัชวิทยา(Biological activity)

ผลการค้นหา
Search Thai/English Name by 'O'
     กลับไปหน้า-->


1 ... OFFICINAL LEADWORT ... PLUMBAGINACEAE Plumbago indica  L.
2 ... OFFICINAL LEADWORT ... PLUMBAGINACEAE Plumbago rosea  L.
3 ... OLIVE ... OLEACEAE Olea europaea  L.
4 ... OLIVE TREE ... OLEACEAE Olea europaea  L.
5 ... OLEANDER ... APOCYNACEAE Nerium indicum  Mill.
6 ... OLEANDER ... APOCYNACEAE Nerium odoratum  Lam.
7 ... OLEANDER ... APOCYNACEAE Nerium odorum  Soland
8 ... OLEANDER ... APOCYNACEAE Nerium oleander  L.
9 ... ORANGE ... RUTACEAE Citrus aurantium  L. var. sinensis L.
10 ... ORANGE ... RUTACEAE Citrus sinensis  (L.) Osbeck
11 ... ORIENTAL RADISH ... CRUCIFERAE (BRASSICACEAE) Raphanus sativus  L.
12 ... ONION ... ALLIACEAE Porrum cepa  Rchb.
13 ... ONION ... AMARYLLIDACEAE Allium cepa  L. cv.group cepa
14 ... OLIVE - BARK TREE ... COMBRETACEAE Buceras catappa  Hitchc.
15 ... OLIVE - BARK TREE ... COMBRETACEAE Juglans catappa  Lour.
16 ... OLIVE - BARK TREE ... COMBRETACEAE Terminalia badamia  Tul.
17 ... OLIVE - BARK TREE ... COMBRETACEAE Terminalia catappa  L.
18 ... OLIVE - BARK TREE ... COMBRETACEAE Terminalia intermedia  Bert. ex Spreng.
19 ... OLIVE - BARK TREE ... COMBRETACEAE Terminalia moluccana  Lam.
20 ... OLIVE - BARK TREE ... COMBRETACEAE Terminalia paraensis  Mart.
21 ... OLIVE - BARK TREE ... COMBRETACEAE Terminalia rubrigemnis  Tul.
22 ... OSAGE ORANGE ... MORACEAE Cudrania spp.  
23 ... ORIENTAL POPPY ... PAPAVERACEAE Papaver spp.  
24 ... OXEYE DAISY ... COMPOSITAE (ASTERACEAE) Chrysanthemum spp.