ฐานข้อมูลอันตรกิริยาระหว่างสมุนไพรกับยาแผนปัจจุบัน (Herb-Drug Interactions)

จัดทำโดยหน่วยบริการและสำนักงานข้อมูลสมุนไพร เป็นฐานข้อมูลที่รวบรวม วิเคราะห์ และสรุปผลรายงานการวิจัยเกี่ยวกับการเกิดอันตรกิริยาระหว่างการใช้พืชสมุนไพรร่วมกับยาแผนปัจจุบัน เพื่อให้เกิดความสะดวกต่อการสืบค้น และเป็นประโยชน์ต่อบุคลากรทางการแพทย์ รวมถึงประชาชนทั่วไปในการพิจารณาการใช้สมุนไพรร่วมกับยาแผนปัจจุบันต่างๆ ซึ่งในการสืบค้นสามารถทำได้โดยพิมพ์ชื่อภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษ ชื่อวิทยาศาสตร์ของพืช ชื่อยาแผนปัจจุบัน หรือฤทธิ์ทางเภสัชวิทยา(Biological activity)

ผลการค้นหา
Search Thai/English Name by 'D'
     กลับไปหน้า-->


1 ... DILLO OIL TREE ... GUTTIFERAE (CLUSIACEAE) Calophyllum inophyllum  L.
2 ... DEVIL'S THORN ... ZYGOPHYLLACEAE Tribulus terrestris  L.
3 ... DIGITALIS* ... SCROPHULARIACEAE Digitalis purpurea  L.
4 ... DILL ... UMBELLIFERAE Anethum graveolens  L.
5 ... DILL ... UMBELLIFERAE Anethum sowa  Roxb. ex J.Fleming
6 ... DEVIL TREE ... APOCYNACEAE Alstonia scholaris  (L.) R. Br.
7 ... DEVIL TREE ... APOCYNACEAE Echites scholaris  L.
8 ... DEVIL"S BARK ... APOCYNACEAE Alstonia scholaris  (L.) R. Br.
9 ... DEVIL"S BARK ... APOCYNACEAE Echites scholaris  L.
10 ... DITTA BARK TREE ... APOCYNACEAE Alstonia scholaris  (L.) R. Br.
11 ... DITTA BARK TREE ... APOCYNACEAE Echites scholaris  L.
12 ... DAMOCLES TREE ... BIGNONIACEAE Bignonia indica  L.
13 ... DAMOCLES TREE ... BIGNONIACEAE Calosanthes indica  Blume
14 ... DAMOCLES TREE ... BIGNONIACEAE Oroxylum indicum  (L.) Kurz
15 ... DEVIL'S DUNG ... UMBELLIFERAE (APIACEAE) Ferula assa-foetida  L.
16 ... DEVIL'S DUNG ... UMBELLIFERAE (APIACEAE) Ferula foetida  St.-Laq.
17 ... DEVIL'S FIG ... SOLANACEAE Solanum torvum  Sw.
18 ... DRUMSTICK TREE ... MORINGACEAE Moringa oleifera  Lam.
19 ... DRUMSTICK TREE ... MORINGACEAE Moringa pterygosperma  Gaertn.
20 ... DAIKON ... CRUCIFERAE (BRASSICACEAE) Raphanus sativus  L.
21 ... DRY BULB ONION ... ALLIACEAE Porrum cepa  Rchb.
22 ... DRY BULB ONION ... AMARYLLIDACEAE Allium cepa  L. cv.group cepa
23 ... DWARF BANANA ... MUSACEAE Musa spp.  
24 ... DAVANA FRINGED SAGEBRUSH ... COMPOSITAE (ASTERACEAE) Artemisia spp.  
25 ... DODAP ... LEGUMINOSAE (FABACEAE) - PAPILIONOIDEAE Erythrina spp.  
26 ... DOTTED SMARTWEED ... POLYGONACEAE Polygonum spp.  
27 ... DAMSON PLUM ... ROSACEAE Prunus spp.  
28 ... DITCHBANK WILLOW ... SALICACEAE Salix spp.