ฐานข้อมูลอันตรกิริยาระหว่างสมุนไพรกับยาแผนปัจจุบัน (Herb-Drug Interactions)

จัดทำโดยหน่วยบริการและสำนักงานข้อมูลสมุนไพร เป็นฐานข้อมูลที่รวบรวม วิเคราะห์ และสรุปผลรายงานการวิจัยเกี่ยวกับการเกิดอันตรกิริยาระหว่างการใช้พืชสมุนไพรร่วมกับยาแผนปัจจุบัน เพื่อให้เกิดความสะดวกต่อการสืบค้น และเป็นประโยชน์ต่อบุคลากรทางการแพทย์ รวมถึงประชาชนทั่วไปในการพิจารณาการใช้สมุนไพรร่วมกับยาแผนปัจจุบันต่างๆ ซึ่งในการสืบค้นสามารถทำได้โดยพิมพ์ชื่อภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษ ชื่อวิทยาศาสตร์ของพืช ชื่อยาแผนปัจจุบัน หรือฤทธิ์ทางเภสัชวิทยา(Biological activity)

ผลการค้นหา
Search Thai/English Name by 'E'
     กลับไปหน้า-->


1 ... EARTH NUT ... LEGUMINOSAE (FABACEAE ) - PAPILIONOIDEAE Arachis hypogaea  L.
2 ... EAST INDIAN LOTUS ... NELUMBONACEAE Nelumbo nucifera  Gaertn.
3 ... EGYPTIAN BEAN ... NELUMBONACEAE Nelumbo nucifera  Gaertn.
4 ... EMBLIC ... EUPHORBIACEAE Emblica officinalis  Gaertn.
5 ... EMBLIC ... EUPHORBIACEAE Phyllanthus emblica  L.
6 ... EMBLIC MYROBALAN ... EUPHORBIACEAE Emblica officinalis  Gaertn.
7 ... EMBLIC MYROBALAN ... EUPHORBIACEAE Phyllanthus emblica  L.
8 ... EUCALYPTUS ... MYRTACEAE Eucalyptus globulus  Labill.
9 ... EUROPEAN STRAWBERRY ... ROSACEAE Fragaria vesca  L.
10 ... EGYPTIAN ONION ... ALLIACEAE Porrum cepa  Rchb.
11 ... EGYPTIAN ONION ... AMARYLLIDACEAE Allium cepa  L. cv.group cepa
12 ... EVENING PRIMROSE* ... ONAGRACEAE Oenothera biennis  L.
13 ... EVENING PRIMROSE* ... ONAGRACEAE Oenothera communis  H. Lev.
14 ... EVENING PRIMROSE* ... ONAGRACEAE Oenothera graveolens  Gilib
15 ... EVENING PRIMROSE* ... ONAGRACEAE Oenothera lamarkiana  Ser.
16 ... EVENING PRIMROSE* ... ONAGRACEAE Onagra biennis  Scop
17 ... ENGLISH CHAMOMILE* ... COMPOSITAE (ASTERACEAE) Anthemis nobilis  L.
18 ... ENGLISH CHAMOMILE* ... COMPOSITAE (ASTERACEAE) Anthemis odorata  Lam.
19 ... ENGLISH CHAMOMILE* ... COMPOSITAE (ASTERACEAE) Chamaemelum nobile  (L.) All.
20 ... ELEPHANT GARLIC ... AMARYLLIDACEAE Allium spp.  
21 ... EBOE YAM ... DIOSCOREACEAE Dioscorea spp.  
22 ... ENGLISH PLANTAIN ... PLANTAGINACEAE Plantago spp.  
23 ... EUROPEAN RED ELDER ... CAPRIFOLIACEAE Sambucus spp.  
24 ... ERECT KNOTWEED ... POLYGONACEAE Polygonum spp.  
25 ... EUROPEAN PLUM ... ROSACEAE Prunus spp.