ฐานข้อมูลอันตรกิริยาระหว่างสมุนไพรกับยาแผนปัจจุบัน (Herb-Drug Interactions)

จัดทำโดยหน่วยบริการและสำนักงานข้อมูลสมุนไพร เป็นฐานข้อมูลที่รวบรวม วิเคราะห์ และสรุปผลรายงานการวิจัยเกี่ยวกับการเกิดอันตรกิริยาระหว่างการใช้พืชสมุนไพรร่วมกับยาแผนปัจจุบัน เพื่อให้เกิดความสะดวกต่อการสืบค้น และเป็นประโยชน์ต่อบุคลากรทางการแพทย์ รวมถึงประชาชนทั่วไปในการพิจารณาการใช้สมุนไพรร่วมกับยาแผนปัจจุบันต่างๆ ซึ่งในการสืบค้นสามารถทำได้โดยพิมพ์ชื่อภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษ ชื่อวิทยาศาสตร์ของพืช ชื่อยาแผนปัจจุบัน หรือฤทธิ์ทางเภสัชวิทยา(Biological activity)

ผลการค้นหา
Search Thai/English Name by 'V'
     กลับไปหน้า-->


1 ... VARIEGATED CORAL TREE ... LEGUMINOSAE (FABACEAE) - PAPILIONOIDEAE Erythrina indica  Lam.
2 ... VARIEGATED CORAL TREE ... LEGUMINOSAE (FABACEAE) - PAPILIONOIDEAE Erythrina orientalis  Merr.
3 ... VARIEGATED CORAL TREE ... LEGUMINOSAE (FABACEAE) - PAPILIONOIDEAE Erythrina variegata  L.
4 ... VARIEGATED TIGER'S CLAW ... LEGUMINOSAE (FABACEAE) - PAPILIONOIDEAE Erythrina indica  Lam.
5 ... VARIEGATED TIGER'S CLAW ... LEGUMINOSAE (FABACEAE) - PAPILIONOIDEAE Erythrina orientalis  Merr.
6 ... VARIEGATED TIGER'S CLAW ... LEGUMINOSAE (FABACEAE) - PAPILIONOIDEAE Erythrina variegata  L.
7 ... VINCA ... APOCYNACEAE Catharanthus roseus  (L.) G. Don
8 ... VINCA ... APOCYNACEAE Lochnera rosea  Rchb.
9 ... VINCA ... APOCYNACEAE Vinca rosea  L.
10 ... VEGETABLE MARROW ... CUCURBITACEAE Cucurbita pepo  L.
11 ... VEGETABLE MARROW ... CUCURBITACEAE Cucurbita succado  Naeg. ex Naudin
12 ... VANILLA ... ORCHIDACEAE Myrobroma fragrans  Salisb.
13 ... VANILLA ... ORCHIDACEAE Vanilla fragrans  Ames
14 ... VANILLA ... ORCHIDACEAE Vanilla planifolia  Andr.
15 ... VANILLA ... ORCHIDACEAE Vanilla sativa  Schiede
16 ... VANILLA ... ORCHIDACEAE Vanilla viridiflora  Blume
17 ... VANILLA BEAN ... ORCHIDACEAE Myrobroma fragrans  Salisb.
18 ... VANILLA BEAN ... ORCHIDACEAE Vanilla fragrans  Ames
19 ... VANILLA BEAN ... ORCHIDACEAE Vanilla planifolia  Andr.
20 ... VANILLA BEAN ... ORCHIDACEAE Vanilla sativa  Schiede
21 ... VANILLA BEAN ... ORCHIDACEAE Vanilla viridiflora  Blume
22 ... VERBENA ... VERBENACEAE Lippia spp.  
23 ... VIRGINIA STRAWBERRY ... ROSACEAE Fragaria spp.