ฐานข้อมูลอันตรกิริยาระหว่างสมุนไพรกับยาแผนปัจจุบัน (Herb-Drug Interactions)

จัดทำโดยหน่วยบริการและสำนักงานข้อมูลสมุนไพร เป็นฐานข้อมูลที่รวบรวม วิเคราะห์ และสรุปผลรายงานการวิจัยเกี่ยวกับการเกิดอันตรกิริยาระหว่างการใช้พืชสมุนไพรร่วมกับยาแผนปัจจุบัน เพื่อให้เกิดความสะดวกต่อการสืบค้น และเป็นประโยชน์ต่อบุคลากรทางการแพทย์ รวมถึงประชาชนทั่วไปในการพิจารณาการใช้สมุนไพรร่วมกับยาแผนปัจจุบันต่างๆ ซึ่งในการสืบค้นสามารถทำได้โดยพิมพ์ชื่อภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษ ชื่อวิทยาศาสตร์ของพืช ชื่อยาแผนปัจจุบัน หรือฤทธิ์ทางเภสัชวิทยา(Biological activity)

ผลการค้นหา
Search Thai/English Name by 'J'
     กลับไปหน้า-->


1 ... JAMAICA SORREL ... MALVACEAE Hibiscus sabdariffa  L.
2 ... JAVA LONG PEPPER ... PIPERACEAE Piper arnottianum  C. DC.
3 ... JAVA LONG PEPPER ... PIPERACEAE Piper callosum  Opiz
4 ... JAVA LONG PEPPER ... PIPERACEAE Piper chaba  Hunter
5 ... JAVA LONG PEPPER ... PIPERACEAE Piper longum  Blume
6 ... JAVA LONG PEPPER ... PIPERACEAE Piper maritimum  Blume ex C.DC.
7 ... JAVANESE LONG PEPPER ... PIPERACEAE Piper arnottianum  C. DC.
8 ... JAVANESE LONG PEPPER ... PIPERACEAE Piper callosum  Opiz
9 ... JAVANESE LONG PEPPER ... PIPERACEAE Piper chaba  Hunter
10 ... JAVANESE LONG PEPPER ... PIPERACEAE Piper longum  Blume
11 ... JAVANESE LONG PEPPER ... PIPERACEAE Piper maritimum  Blume ex C.DC.
12 ... JEW"S MALLOW ... TILIACEAE Corchorus olitorius  L.
13 ... JUTE ... TILIACEAE Corchorus olitorius  L.
14 ... JAFFERABAD ... ASPHODELACEAE Aloe barbadensis  Mill.
15 ... JAFFERABAD ... ASPHODELACEAE Aloe indica  Royle
16 ... JAFFERABAD ... ASPHODELACEAE Aloe vera  (L.) Burm.f.
17 ... JAPANESE HONEY SUCKLE ... CAPRIFOLIACEAE Lonicera japonica  Thunb.
18 ... JAPANESE BUNCHING ONION ... AMARYLLIDACEAE Allium spp.  
19 ... JAVA PLUM ... MYRTACEAE Eugenia spp.  
20 ... JAMAICAN SARSAPARILLA ... SMILACACEAE Smilax spp.  
21 ... JAPANESE PAGODA-TREE ... LEGUMINOSAE (FABACEAE) - PAPILIONOIDEAE Sophora spp.  
22 ... JAPANESE KNOTWEED ... POLYGONACEAE Polygonum spp.  
23 ... JAPANESE APRICOT ... ROSACEAE Prunus spp.  
24 ... JAPANESE FLOWERING CHERRY ... ROSACEAE Prunus spp.  
25 ... JAPANESE PLUM ... ROSACEAE Prunus spp.  
26 ... JAPANESE YEW ... CONIFERAE Taxus spp.