ฐานข้อมูลอันตรกิริยาระหว่างสมุนไพรกับยาแผนปัจจุบัน (Herb-Drug Interactions)

จัดทำโดยหน่วยบริการและสำนักงานข้อมูลสมุนไพร เป็นฐานข้อมูลที่รวบรวม วิเคราะห์ และสรุปผลรายงานการวิจัยเกี่ยวกับการเกิดอันตรกิริยาระหว่างการใช้พืชสมุนไพรร่วมกับยาแผนปัจจุบัน เพื่อให้เกิดความสะดวกต่อการสืบค้น และเป็นประโยชน์ต่อบุคลากรทางการแพทย์ รวมถึงประชาชนทั่วไปในการพิจารณาการใช้สมุนไพรร่วมกับยาแผนปัจจุบันต่างๆ ซึ่งในการสืบค้นสามารถทำได้โดยพิมพ์ชื่อภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษ ชื่อวิทยาศาสตร์ของพืช ชื่อยาแผนปัจจุบัน หรือฤทธิ์ทางเภสัชวิทยา(Biological activity)

ผลการค้นหา
Search Drug Name by 'F'
     กลับไปหน้า-->


1 ... Felodipine
2 ... Fenofibrate, Procetofene, Proctofen
3 ... Fenoterol
4 ... Fenspiride
5 ... Fexofenadine
6 ... Fluconazole
7 ... Flumazenil
8 ... Fluoxetine
9 ... Fluphenazine
10 ... Flurbiprofen
11 ... Fluvastatin
12 ... Fluvoxamine, Luvox
13 ... Folic acid, Folate, Pteroylglutamic acid, Vitamin M, Folacid
14 ... Fomoterol, eformoterol
15 ... Furosemide, Frusemide