ฐานข้อมูลอันตรกิริยาระหว่างสมุนไพรกับยาแผนปัจจุบัน (Herb-Drug Interactions)

จัดทำโดยหน่วยบริการและสำนักงานข้อมูลสมุนไพร เป็นฐานข้อมูลที่รวบรวม วิเคราะห์ และสรุปผลรายงานการวิจัยเกี่ยวกับการเกิดอันตรกิริยาระหว่างการใช้พืชสมุนไพรร่วมกับยาแผนปัจจุบัน เพื่อให้เกิดความสะดวกต่อการสืบค้น และเป็นประโยชน์ต่อบุคลากรทางการแพทย์ รวมถึงประชาชนทั่วไปในการพิจารณาการใช้สมุนไพรร่วมกับยาแผนปัจจุบันต่างๆ ซึ่งในการสืบค้นสามารถทำได้โดยพิมพ์ชื่อภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษ ชื่อวิทยาศาสตร์ของพืช ชื่อยาแผนปัจจุบัน หรือฤทธิ์ทางเภสัชวิทยา(Biological activity)

ผลการค้นหา
Search Thai/English Name by 'A'
     กลับไปหน้า-->


1 ... ALEXANDRIAN LAUREL ... GUTTIFERAE (CLUSIACEAE) Calophyllum inophyllum  L.
2 ... ATI ... GUTTIFERAE (CLUSIACEAE) Calophyllum inophyllum  L.
3 ... ARABIAN COFFEE ... RUBIACEAE Coffea arabica  L.
4 ... ARABICA COFFEE ... RUBIACEAE Coffea arabica  L.
5 ... AMERICAN MANGLOVE ... RHIZOPHORACEAE Rhizophora apiculata  Blume
6 ... ATRACTYLIS ... COMPOSITAE (ASTERACEAE) Atractylodes lancea  (Thunb.) DC.
7 ... ARROWLEAF SIDA ... MALVACEAE Malva rhombifolia  (L.) E.H.L. Krause
8 ... ARROWLEAF SIDA ... MALVACEAE Napaea rhombifolia  (L.) Moench.
9 ... ARROWLEAF SIDA ... MALVACEAE Sida alba  Cav.
10 ... ARROWLEAF SIDA ... MALVACEAE Sida compressa  DC.
11 ... ARROWLEAF SIDA ... MALVACEAE Sida obovata  Wall.
12 ... ARROWLEAF SIDA ... MALVACEAE Sida philippica  DC.
13 ... ARROWLEAF SIDA ... MALVACEAE Sida rhombifolia  L.
14 ... ARROWLEAF SIDA ... MALVACEAE Sida rhomboidea  Roxb. ex Flem.
15 ... ARROWLEAF SIDA ... MALVACEAE Sida semicrenata  Link
16 ... ANETHUM ... UMBELLIFERAE Anethum graveolens  L.
17 ... ANETHUM ... UMBELLIFERAE Anethum sowa  Roxb. ex J.Fleming
18 ... ASIATIC PENNYWORT ... UMBELLIFERAE (APIACEAE) Centella asiatica  (L.) Urb.
19 ... ASAFETIDA ... UMBELLIFERAE (APIACEAE) Ferula assa-foetida  L.
20 ... ASAFETIDA ... UMBELLIFERAE (APIACEAE) Ferula foetida  St.-Laq.
21 ... ASAFOETIDA ... UMBELLIFERAE (APIACEAE) Ferula assa-foetida  L.
22 ... ASAFOETIDA ... UMBELLIFERAE (APIACEAE) Ferula foetida  St.-Laq.
23 ... ALEXANDRIA SENNA ... LEGUMINOSAE (FABACEAE) - CAESALPINIOIDEAE Cassia acutifolia  Delile
24 ... ALEXANDRIA SENNA ... LEGUMINOSAE (FABACEAE) - CAESALPINIOIDEAE Cassia angustifolia  Vahl
25 ... ALEXANDRIA SENNA ... LEGUMINOSAE (FABACEAE) - CAESALPINIOIDEAE Cassia obovata  Collad.
26 ... ALEXANDRIA SENNA ... LEGUMINOSAE (FABACEAE) - CAESALPINIOIDEAE Cassia senna  L.
27 ... ALEXANDRIA SENNA ... LEGUMINOSAE (FABACEAE) - CAESALPINIOIDEAE Senna alexandrina  Mill.
28 ... ALEXANDRIAN SENNA ... LEGUMINOSAE (FABACEAE) - CAESALPINIOIDEAE Cassia acutifolia  Delile
29 ... ALEXANDRIAN SENNA ... LEGUMINOSAE (FABACEAE) - CAESALPINIOIDEAE Cassia angustifolia  Vahl
30 ... ALEXANDRIAN SENNA ... LEGUMINOSAE (FABACEAE) - CAESALPINIOIDEAE Cassia obovata  Collad.
31 ... ALEXANDRIAN SENNA ... LEGUMINOSAE (FABACEAE) - CAESALPINIOIDEAE Cassia senna  L.
32 ... ALEXANDRIAN SENNA ... LEGUMINOSAE (FABACEAE) - CAESALPINIOIDEAE Senna alexandrina  Mill.
33 ... ALOE ... ASPHODELACEAE Aloe barbadensis  Mill.
34 ... ALOE ... ASPHODELACEAE Aloe indica  Royle
35 ... ALOE ... ASPHODELACEAE Aloe vera  (L.) Burm.f.
36 ... ALOIN ... ASPHODELACEAE Aloe barbadensis  Mill.
37 ... ALOIN ... ASPHODELACEAE Aloe indica  Royle
38 ... ALOIN ... ASPHODELACEAE Aloe vera  (L.) Burm.f.
39 ... AUSTRALIAN PINE ... CASUARINACEAE Casuarina equisetifolia  J.R. & G. Forst.
40 ... AUSTRALIAN PINE ... CASUARINACEAE Casuarina muricata  Roxb.
41 ... AMERICAN MINT ... LAMIACEAE (LABIATAE) Mentha x piperita  L.
42 ... AMERICAN GINSENG ... ARALIACEAE Panax quinquefolium  L.
43 ... ASARUM ... ARISTOLOCHIACEAE Asarum heterotropoides  F.R. Schmidt var. mandshuricum (Maxim.) Kitag.
44 ... ARECA NUT ... PALMAE (ARECACEAE) Areca catechu  L.
45 ... ARECA NUT PALM ... PALMAE (ARECACEAE) Areca catechu  L.
46 ... ARECA PALM ... PALMAE (ARECACEAE) Areca catechu  L.
47 ... AMERICAN MISTLETOE* ... LORANTHACEAE Phoradendron flavescens  (Pursh) Nutt. ex A. Gray
48 ... AMERICAN MISTLETOE* ... LORANTHACEAE Viscum album  Walter
49 ... AMERICAN MISTLETOE* ... LORANTHACEAE Viscum flavescens  Pursh
50 ... ALLIGATOR PEAR ... LAURACEAE Laurus persea  L.
51 ... ALLIGATOR PEAR ... LAURACEAE Persea americana  Mill.
52 ... ALLIGATOR PEAR ... LAURACEAE Persea americana  Mill. var. americana
53 ... ALLIGATOR PEAR ... LAURACEAE Persea gratissima  Gaertn.
54 ... ALLIGATOR PEAR ... LAURACEAE Persea persea  Cockerell
55 ... AVOCADO* ... LAURACEAE Laurus persea  L.
56 ... AVOCADO* ... LAURACEAE Persea americana  Mill.
57 ... AVOCADO* ... LAURACEAE Persea americana  Mill. var. americana
58 ... AVOCADO* ... LAURACEAE Persea gratissima  Gaertn.
59 ... AVOCADO* ... LAURACEAE Persea persea  Cockerell
60 ... ANNAM CINNAMON ... LAURACEAE Cinnamomum loureirii  Nees
61 ... ANISE ... UMBELLIFERAE (APIACEAE) Pimpinella anisum  L.
62 ... ANISEED ... UMBELLIFERAE (APIACEAE) Pimpinella anisum  L.
63 ... AMRITA ... MENISPERMACEAE Tinospora cordifolia  (DC.) Miers
64 ... AERIAL YAM ... DIOSCOREACEAE Dioscorea spp.  
65 ... AIRPOTATO ... DIOSCOREACEAE Dioscorea spp.  
66 ... AJA ... DIOSCOREACEAE Dioscorea spp.  
67 ... ASIATIC YAM ... DIOSCOREACEAE Dioscorea spp.  
68 ... ABSINTHE ... COMPOSITAE (ASTERACEAE) Artemisia spp.  
69 ... ABSINTHE WORMWOOD ... COMPOSITAE (ASTERACEAE) Artemisia spp.  
70 ... ABSINTHIUM ANNUAL WORMWOOD ... COMPOSITAE (ASTERACEAE) Artemisia spp.  
71 ... AMADA ... ZINGIBERACEAE Curcuma spp.  
72 ... AMERICAN LICORICE ... LEGUMINOSAE (FABACEAE) - PAPILIONOIDEAE Glycyrrhiza spp.  
73 ... ABSSINIAN MUSTARD ... CRUCIFERAE (BRASSICACEAE) Brassica spp.  
74 ... ASPARAGUS BROCCOLI ... CRUCIFERAE (BRASSICACEAE) Brassica spp.  
75 ... AJI ... SOLANACEAE Capsicum spp.  
76 ... AMERICAN GRAPE ... RUTACEAE Citrus spp.  
77 ... ASPARAGUS ... ASPARAGACEAE Asparagus spp.  
78 ... ATHEL TAMARISK ... TAMARICACEAE Tamarix spp.  
79 ... AMERICAN ELDER ... CAPRIFOLIACEAE Sambucus spp.  
80 ... AMERICAN ELDERBERRY ... CAPRIFOLIACEAE Sambucus spp.  
81 ... ARROW-LEAVED TEARTHUMB ... POLYGONACEAE Polygonum spp.  
82 ... ALMOND ... ROSACEAE Prunus spp.  
83 ... AMERICAN PLUM ... ROSACEAE Prunus spp.  
84 ... APRICOT ... ROSACEAE Prunus spp.  
85 ... AMERICAN YEW ... CONIFERAE Taxus spp.