ฐานข้อมูลอันตรกิริยาระหว่างสมุนไพรกับยาแผนปัจจุบัน (Herb-Drug Interactions)

จัดทำโดยหน่วยบริการและสำนักงานข้อมูลสมุนไพร เป็นฐานข้อมูลที่รวบรวม วิเคราะห์ และสรุปผลรายงานการวิจัยเกี่ยวกับการเกิดอันตรกิริยาระหว่างการใช้พืชสมุนไพรร่วมกับยาแผนปัจจุบัน เพื่อให้เกิดความสะดวกต่อการสืบค้น และเป็นประโยชน์ต่อบุคลากรทางการแพทย์ รวมถึงประชาชนทั่วไปในการพิจารณาการใช้สมุนไพรร่วมกับยาแผนปัจจุบันต่างๆ ซึ่งในการสืบค้นสามารถทำได้โดยพิมพ์ชื่อภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษ ชื่อวิทยาศาสตร์ของพืช ชื่อยาแผนปัจจุบัน หรือฤทธิ์ทางเภสัชวิทยา(Biological activity)

ผลการค้นหา
Search Thai/English Name by 'U'
     กลับไปหน้า-->


1 ... UMBRELLA TREE ... COMBRETACEAE Buceras catappa  Hitchc.
2 ... UMBRELLA TREE ... COMBRETACEAE Juglans catappa  Lour.
3 ... UMBRELLA TREE ... COMBRETACEAE Terminalia badamia  Tul.
4 ... UMBRELLA TREE ... COMBRETACEAE Terminalia catappa  L.
5 ... UMBRELLA TREE ... COMBRETACEAE Terminalia intermedia  Bert. ex Spreng.
6 ... UMBRELLA TREE ... COMBRETACEAE Terminalia moluccana  Lam.
7 ... UMBRELLA TREE ... COMBRETACEAE Terminalia paraensis  Mart.
8 ... UMBRELLA TREE ... COMBRETACEAE Terminalia rubrigemnis  Tul.