ฐานข้อมูลอันตรกิริยาระหว่างสมุนไพรกับยาแผนปัจจุบัน (Herb-Drug Interactions)

จัดทำโดยหน่วยบริการและสำนักงานข้อมูลสมุนไพร เป็นฐานข้อมูลที่รวบรวม วิเคราะห์ และสรุปผลรายงานการวิจัยเกี่ยวกับการเกิดอันตรกิริยาระหว่างการใช้พืชสมุนไพรร่วมกับยาแผนปัจจุบัน เพื่อให้เกิดความสะดวกต่อการสืบค้น และเป็นประโยชน์ต่อบุคลากรทางการแพทย์ รวมถึงประชาชนทั่วไปในการพิจารณาการใช้สมุนไพรร่วมกับยาแผนปัจจุบันต่างๆ ซึ่งในการสืบค้นสามารถทำได้โดยพิมพ์ชื่อภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษ ชื่อวิทยาศาสตร์ของพืช ชื่อยาแผนปัจจุบัน หรือฤทธิ์ทางเภสัชวิทยา(Biological activity)

ผลการค้นหา
Search Thai/English Name by 'W'
     กลับไปหน้า-->


1 ... WEED ... CANNABACEAE Cannabis sativa  L.
2 ... WHEAT ... GRAMINEAE (POACEAE) Triticum aestivum  L.
3 ... WHEAT ... GRAMINEAE (POACEAE) Triticum vulgare  Vill.
4 ... WILD CARROT ... UMBELLIFERAE (APIACEAE) Daucus carota  L. subsp. sativus Thell.
5 ... WILD CARROT ... UMBELLIFERAE (APIACEAE) Daucus sativus  Hoffm.
6 ... WHITE SANDALWOOD TREE ... SANTALACEAE Santalum album  L.
7 ... WHITE CHEMPAKA ... MAGNOLIACEAE Michelia alba  DC.
8 ... WHITE CHEMPAKA ... MAGNOLIACEAE Michelia longifolia  Blume
9 ... WEST INDIAN LEMONGRASS ... GRAMINEAE (POACEAE) Andropogon citratus  Hort. ex DC.
10 ... WEST INDIAN LEMONGRASS ... GRAMINEAE (POACEAE) Cymbopogon citratus  Stapf
11 ... WHITE CHEESEWOOD ... APOCYNACEAE Alstonia scholaris  (L.) R. Br.
12 ... WHITE CHEESEWOOD ... APOCYNACEAE Echites scholaris  L.
13 ... WEST INDIAN PERIWINKLE ... APOCYNACEAE Catharanthus roseus  (L.) G. Don
14 ... WEST INDIAN PERIWINKLE ... APOCYNACEAE Lochnera rosea  Rchb.
15 ... WEST INDIAN PERIWINKLE ... APOCYNACEAE Vinca rosea  L.
16 ... WINTER SQUASH ... CUCURBITACEAE Cucurbita maxima  Duchesne
17 ... WINTER SQUASH ... CUCURBITACEAE Cucurbita moschata  Duchesne
18 ... WHITE MULBERRY ... MORACEAE Morus alba  L.
19 ... WINE GRAPE ... VITACEAE Vitis vinifera  L.
20 ... WILD CHAMOMILE ... COMPOSITAE (ASTERACEAE) Chamomilla vulgaris  L.
21 ... WILD CHAMOMILE ... COMPOSITAE (ASTERACEAE) Matricaria chamaemilla  Hill.
22 ... WILD CHAMOMILE ... COMPOSITAE (ASTERACEAE) Matricaria chamomilla  L.
23 ... WELSE ONION ... AMARYLLIDACEAE Allium spp.  
24 ... WILD GARLIC ... AMARYLLIDACEAE Allium spp.  
25 ... WILD LEEK ... AMARYLLIDACEAE Allium spp.  
26 ... WILD ONION ... AMARYLLIDACEAE Allium spp.  
27 ... WATER YAM ... DIOSCOREACEAE Dioscorea spp.  
28 ... WHITE GUINEA YAM ... DIOSCOREACEAE Dioscorea spp.  
29 ... WHITE YAM ... DIOSCOREACEAE Dioscorea spp.  
30 ... WINGED YAM ... DIOSCOREACEAE Dioscorea spp.  
31 ... WATERRY APPLE ... MYRTACEAE Eugenia spp.  
32 ... WATERRY ROSE APPLE ... MYRTACEAE Eugenia spp.  
33 ... WESTERN MUGWORT WORMWOOD ... COMPOSITAE (ASTERACEAE) Artemisia spp.  
34 ... WILD LICORICE ... LEGUMINOSAE (FABACEAE) - PAPILIONOIDEAE Glycyrrhiza spp.  
35 ... WOOLLY CROTON ... EUPHORBIACEAE Croton spp.  
36 ... WHITE MUSTARD ... CRUCIFERAE (BRASSICACEAE) Brassica spp.  
37 ... WILD CABBAGE ... CRUCIFERAE (BRASSICACEAE) Brassica spp.  
38 ... WILLOWLEAF LETTUCE ... COMPOSITAE (ASTERACEAE) Lactuca spp.  
39 ... WILD MARROW ... CUCURBITACEAE Cucurbita spp.  
40 ... WINGLEAF SOAPBERRY ... SAPINDACEAE Sapindus spp.  
41 ... WOODLAND STRAWBERRY ... ROSACEAE Fragaria spp.  
42 ... WESTERN ELDERBERRY ... CAPRIFOLIACEAE Sambucus spp.  
43 ... WATER SMARTWEED ... POLYGONACEAE Polygonum spp.  
44 ... WILD BUCKWHEAT ... POLYGONACEAE Polygonum spp.  
45 ... WINTER GRAPE ... VITACEAE Vitis spp.  
46 ... WHITE WILLOW ... SALICACEAE Salix spp.  
47 ... WILLOW TREE ... SALICACEAE Salix spp.