ฐานข้อมูลอันตรกิริยาระหว่างสมุนไพรกับยาแผนปัจจุบัน (Herb-Drug Interactions)

จัดทำโดยหน่วยบริการและสำนักงานข้อมูลสมุนไพร เป็นฐานข้อมูลที่รวบรวม วิเคราะห์ และสรุปผลรายงานการวิจัยเกี่ยวกับการเกิดอันตรกิริยาระหว่างการใช้พืชสมุนไพรร่วมกับยาแผนปัจจุบัน เพื่อให้เกิดความสะดวกต่อการสืบค้น และเป็นประโยชน์ต่อบุคลากรทางการแพทย์ รวมถึงประชาชนทั่วไปในการพิจารณาการใช้สมุนไพรร่วมกับยาแผนปัจจุบันต่างๆ ซึ่งในการสืบค้นสามารถทำได้โดยพิมพ์ชื่อภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษ ชื่อวิทยาศาสตร์ของพืช ชื่อยาแผนปัจจุบัน หรือฤทธิ์ทางเภสัชวิทยา(Biological activity)

ผลการค้นหา
Search Thai/English Name by 'R'
     กลับไปหน้า-->


1 ... RED SORREL ... MALVACEAE Hibiscus sabdariffa  L.
2 ... ROSELLE ... MALVACEAE Hibiscus sabdariffa  L.
3 ... ROBUSTA COFFEE ... RUBIACEAE Coffea canephora  Pierre ex A.Froehner
4 ... ROBUSTA COFFEE ... RUBIACEAE Coffea robusta  L.
5 ... RED MANGLOVE ... RHIZOPHORACEAE Rhizophora apiculata  Blume
6 ... RICE ... GRAMINEAE (POACEAE) Oryza sativa  L.
7 ... ROOT CELERY ... UMBELLIFERAE (APIACEAE) Apium graveolens  L.
8 ... RAMBUTAN ... SAPINDACEAE Nephelium lappaceum  L.
9 ... ROSE COLOURED LEADWORT ... PLUMBAGINACEAE Plumbago indica  L.
10 ... ROSE COLOURED LEADWORT ... PLUMBAGINACEAE Plumbago rosea  L.
11 ... ROSY LEADWORT ... PLUMBAGINACEAE Plumbago indica  L.
12 ... ROSY LEADWORT ... PLUMBAGINACEAE Plumbago rosea  L.
13 ... RUSSIAN LICORICE ... LEGUMINOSAE (FABACEAE) - PAPILIONOIDEAE Glycyrrhiza glabra  L.
14 ... RINGWORM BUSH ... LEGUMINOSAE (FABACEAE) - CAESALPINIOIDEAE Cassia alata  L.
15 ... RINGWORM BUSH ... LEGUMINOSAE (FABACEAE) - CAESALPINIOIDEAE Senna alata  (L.) Roxb.
16 ... RED PEPPER ... SOLANACEAE Capsicum annuum  L. var. annuum
17 ... ROSE PERIWINKLE ... APOCYNACEAE Catharanthus roseus  (L.) G. Don
18 ... ROSE PERIWINKLE ... APOCYNACEAE Lochnera rosea  Rchb.
19 ... ROSE PERIWINKLE ... APOCYNACEAE Vinca rosea  L.
20 ... ROSE BAY ... APOCYNACEAE Nerium indicum  Mill.
21 ... ROSE BAY ... APOCYNACEAE Nerium odoratum  Lam.
22 ... ROSE BAY ... APOCYNACEAE Nerium odorum  Soland
23 ... ROSE BAY ... APOCYNACEAE Nerium oleander  L.
24 ... RADISH ... CRUCIFERAE (BRASSICACEAE) Raphanus sativus  L.
25 ... ROMAN CHAMOMILE ... COMPOSITAE (ASTERACEAE) Anthemis nobilis  L.
26 ... ROMAN CHAMOMILE ... COMPOSITAE (ASTERACEAE) Anthemis odorata  Lam.
27 ... ROMAN CHAMOMILE ... COMPOSITAE (ASTERACEAE) Chamaemelum nobile  (L.) All.
28 ... RAKKYO RAMP ... AMARYLLIDACEAE Allium spp.  
29 ... ROUND CARDAMOM ... ZINGIBERACEAE Amomum spp.  
30 ... ROSE APPLE ... MYRTACEAE Eugenia spp.  
31 ... RHUBARB ... POLYGONACEAE Rheum spp.  
32 ... RATALA ... LABIATAE (LAMIACEAE) Coleus spp.  
33 ... RAPE ... CRUCIFERAE (BRASSICACEAE) Brassica spp.  
34 ... RUTABAGA ... CRUCIFERAE (BRASSICACEAE) Brassica spp.  
35 ... RUVO KALE ... CRUCIFERAE (BRASSICACEAE) Brassica spp.  
36 ... RUGEL'S PLANTAIN ... PLANTAGINACEAE Plantago spp.  
37 ... RED MERANTI ... DIPTEROCARPACEAE Shorea spp.  
38 ... ROCOTO ... SOLANACEAE Capsicum spp.  
39 ... REDGUM ... MYRTACEAE Eucalyptus spp.  
40 ... RED MULBERRY ... MORACEAE Morus spp.  
41 ... RED JUNIPER ... CAPRIFOLIACEAE Sambucus spp.  
42 ... RIVERBANK GRAPE ... VITACEAE Vitis spp.