• 15 พ.ค. 2562

15 พฤษภาคม 2562 ทางสนง.ข้อมูลสมุนไพร คณะเภสัชศาสตร์ ม.มหิดล ร่วมกับ ชมรมเสริมสร้างสุขภาพผู้สูงอายุหมู่ 3, 5 ต.บางแม่นาง ได้จัดโครงการเผยแพร่ความรู้เพื่อสนับสนุนการใช้สมุนไพรเรื่อง “สมุนไพรกับโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง” ณ รพสต.บางแม่นาง ต.บางแม่นาง อ.บางใหญ่ จ.นนทบุรี โดยได้รับการสนันสนุนเงินทุนจาก กองทุนหลักประกันสุขภาพ ต.บางแม่นาง ซึ่งมีทั้งการบรรยายการใช้สมุนไพรในโรคไม่ติดต่อเรื้อรังและสาธิตการทำยำใหญ่สมุนไพรค่ะ

  • 21 มี.ค. 2562

วันที่ 21 มีนาคม พ.ศ. 2562 ทางสำนักงานข้อมูลสมุนไพรได้ให้การต้อนรับนักศึกษาแลกเปลี่ยนจากมหาวิทยาลัย School of Pharmacy, Taylors University ประเทศมาเลเซีย โดยได้เข้าเยี่ยมชมและทดลองใช้บริการฐานข้อมูลของทางสำนักงานฯ รวมทั้งร่วมทำกิจกรรมสาธิตการทำยาดมสมุนไพรค่ะ

  • 11 ก.พ. 2562

วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2562 ยินดีต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากคลินิกการแพทย์แผนจีนหัวเฉียว โดยได้เข้าเยี่ยมชมสถานที่และฐานข้อมูลของทางสำนักงานฯ ค่ะ

  • 30 ม.ค. 2562

วันที่ 30 มกราคม 2562 ทางสำนักงานข้อมูลสมุนไพรได้รับเชิญจากอาจารย์ศรีรดา ดอกตาลยงค์ อาจารย์กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย ให้ไปเป็นวิทยากรในโครงการส่งเสริมการเรียนรู้ภูมิปัญญาไทย "นวดเพื่อสุขภาพ" ของโรงเรียนสามเสนวิทยาลัย โดยมีอาจารย์และนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมจำนวน 30 คน ภายในงานมีกิจกรรมให้ความรู้เกี่ยวกับสมุนไพรและสาธิตการทำลูกประคบสมุนไพรค่ะ

  • 24 ม.ค. 2562

วันที่ 24 ม.ค. 2562 ทางสำนักงานข้อมูลสมุนไพรได้มีโอกาสให้การต้อนรับ Prof. Dr. Aleth Therese L. Dacanay คณบดีคณะเภสัชศาสตร์ University of Santo Tomas และ Assoc. Prof. Dr. Edilberto Manahan หัวหน้าภาควิชาเทคนิคการแพทย์ คณะเภสัชศาสตร์ University of Santo Tomas ประเทศฟิลิปปินส์ โดยได้เข้าเยี่ยมชมสถานที่และฐานข้อมูลของทางสำนักงานฯ ค่ะ