• 20 ธ.ค. 2561

วันนี้ (20 ธันวาคม 2561) ทางสำนักงานข้อมูลสมุนไพรได้มีโอกาสให้การต้อนรับคณะบรรณารักษ์จากสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ โดยได้เข้าเยี่ยมชมและศึกษาดูงานของทางสำนักงานฯ ค่ะ

  • 21 พ.ย. 2561

การลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือเพื่อพัฒนาฐานข้อมูลเสริมความเข้มแข็งระบบฐานข้อมูลด้านวิชาการของสมุนไพร ยาสมุนไพร และผลิตภัณฑ์สมุนไพรของประเทศ ระหว่างกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก และมหาวิทยาลัยมหิดล ณ ห้องประชุม 1 กรมแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก กระทรวงสาธารณสุข จ. นนทบุรี โดยมี นายแพทย์มรุต จิรเศรษฐสิริ อธิบดีกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก และ ศ.นพ.บรรจง มไหสวริยะ รักษาการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ได้ให้เกียรติร่วมลงนามข้อตกลงดังกล่าว ในการนี้ รศ.ดร.ภญ. สุวัฒนา จุฬาวัฒนทล คณบดีคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล และผศ.ดร.ภญ. ณัฏฐินี อนันตโชค หัวหน้าสำนักงานข้อมูลสมุนไพร ได้ให้เกียรติร่วมเป็นสักขีพยานในการลงนามค่ะ

  • 28 ก.ย. 2561

วันที่ 28 กันยายน 2561 ทางสนง.ข้อมูลสมุนไพร ตัวแทนจากคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ได้มีโอกาสเข้าร่วมการจัดนิทรรศการในงานเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก "พระบิดาแห่งการแพทย์แผนปัจจุบัน และการสาธารณสุขไทย" ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 27 - 30 กันยายน 2561 ตั้งแต่เวลา 13.00 - 18.00น. ณ Lifestyle Hall ชั้น2 ศูนย์การค้าสยามพารากอนค่ะ ภายในงานมีกิจกรรมเกี่ยวกับสุขภาพมากมาย และมีการสาธิตการทำยาดมสมุนไพรของทางสนง.ด้วยค่ะ