การ์ตูนสมุนไพร

  • 15 พ.ย. 2559

ยินดีต้อนรับผู้แทนจาก Kathmandu University ประเทศเนปาล

ยินดีต้อนรับ Mr. Badri K.C ผู้แทนจาก Department of Pharmacy, Kathmandu University ประเทศเนปาล ซึ่งเดินทางมาเยือนคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล และเข้าเยี่ยมชมฐานข้อมูล รวมถึงการดำเนินงานของสำนักงานฯ ค่ะ

  • 10 พ.ย. 2559

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 10 พฤศจิกายน 2559 ทางสำนักงานข้อมูลสมุนไพรได้รับเชิญจากทาง สวทช.ให้เป็นวิทยากรในการประชุมสัมมนา "Upgrade โรงงานคอสเมติก มุ่งพิชิต GMP" และ "Training and Workshop การสืบค้นข้อมูลสมุนไพรสำหรับเครื่องสำอาง" ณ ศูนย์นิทรรศการและและการประชุมไบเทคบางนา

  • 17 ต.ค. 2559

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ‘ถวายความอาลัยพ่อของแผ่นดิน’ เมื่อวันที่ 17 ตุลาคม 2559 เวลา 09.00 น. รศ.ดร.ภญ. สุวัฒนา จุฬาวัฒนทล คณบดีคณะเภสัชศาสตร์ พร้อมทีมผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร นักศึกษาคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ถวายความอาลัยแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศรรามาธิบดี จักรีนฤบดินทร สยามินทราธิราช บรมนาถบพิตร ณ บริเวณโถง ชั้น 1 อาคารเทพรัตน์ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

  • 19 ก.ย. 2559

วันนี้ 19 กันยายน 2559 สำนักงานข้อมูลสมุนไพร ได้ร่วมเป็นวิทยากรสาธิตการทำพิมเสนน้ำ ในโครงการ "อาหาร สมุนไพร สร้างสุข" ณ หอประชุมมนังคศิลา บ้านมนังคศิลา จัดโดยสภาสตรีแห่งชาติ ในพระบรมราชินูปถัมภ์ และในงานนี้ยังได้รับเกียรติจาก รศ.ดร.ภญ. นพมาศ สุนทรเจริญนนท์ ขึ้นบรรยายเกี่ยวกับสมุนไพรในบัญชียาหลักและยาหอม มรดกทางภูมิปัญญาไทยค่ะ

  • 1 ก.ย. 2559

31 สค. – 4 กย. 59 พบกันในงานมหกรรมสมุนไพรแห่งชาติครั้งที่ 13 ในงานพบกับบูทให้ความรู้เกี่ยวกับสมุนไพรและผลิตภัณฑ์สมุนไพรจากหลากหลายหน่วยงาน และที่สำคัญอย่าลืมไปชมสวนและเลือกซื้อหนังสือและจุลสารฯ ของทางสำนักงานข้อมูลสมุนไพร บูทของเราอยู่ในบริเวณสวนสมุนไพรสิรีรุกขชาติค่ะ แล้วเจอกันนะคะ ^^