• 11 ก.พ. 2562

วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2562 ยินดีต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากคลินิกการแพทย์แผนจีนหัวเฉียว โดยได้เข้าเยี่ยมชมสถานที่และฐานข้อมูลของทางสำนักงานฯ ค่ะ

  • 30 ม.ค. 2562

วันที่ 30 มกราคม 2562 ทางสำนักงานข้อมูลสมุนไพรได้รับเชิญจากอาจารย์ศรีรดา ดอกตาลยงค์ อาจารย์กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย ให้ไปเป็นวิทยากรในโครงการส่งเสริมการเรียนรู้ภูมิปัญญาไทย "นวดเพื่อสุขภาพ" ของโรงเรียนสามเสนวิทยาลัย โดยมีอาจารย์และนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมจำนวน 30 คน ภายในงานมีกิจกรรมให้ความรู้เกี่ยวกับสมุนไพรและสาธิตการทำลูกประคบสมุนไพรค่ะ

  • 24 ม.ค. 2562

วันที่ 24 ม.ค. 2562 ทางสำนักงานข้อมูลสมุนไพรได้มีโอกาสให้การต้อนรับ Prof. Dr. Aleth Therese L. Dacanay คณบดีคณะเภสัชศาสตร์ University of Santo Tomas และ Assoc. Prof. Dr. Edilberto Manahan หัวหน้าภาควิชาเทคนิคการแพทย์ คณะเภสัชศาสตร์ University of Santo Tomas ประเทศฟิลิปปินส์ โดยได้เข้าเยี่ยมชมสถานที่และฐานข้อมูลของทางสำนักงานฯ ค่ะ

  • 20 ธ.ค. 2561

วันที่ 20 ธันวาคม 2561 ทางสำนักงานข้อมูลสมุนไพรได้มีโอกาสให้การต้อนรับคณะบรรณารักษ์จากสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ โดยได้เข้าเยี่ยมชมและศึกษาดูงานของทางสำนักงานฯ ค่ะ