• 4 มิ.ย. 2562

วันที่ 4 มิถุนายน 2562 ทางสำนักงานข้อมูลสมุนไพรมีโอกาสให้การต้อนรับผู้บริหารและคณาจารย์จาก Shinshu University ประเทศญี่ปุ่น โดยได้เข้าเยี่ยมชมสถานที่และฐานข้อมูลของทางสำนักงานฯ ค่ะ

  • 25 พ.ค. 2562

28 พฤษภาคม 2562 ทางสำนักงานข้อมูลสมุนไพรได้มีโอกาสให้การต้อนรับคณะผู้บริหารและคณาจารย์จาก Guangdong Pharmaceutical University สาธารณรัฐประชาชนจีน โดยได้เข้าเยี่ยมชมสถานที่และฐานข้อมูลของทางสำนักงานฯ ค่ะ

  • 15 พ.ค. 2562

15 พฤษภาคม 2562 ทางสนง.ข้อมูลสมุนไพร คณะเภสัชศาสตร์ ม.มหิดล ร่วมกับ ชมรมเสริมสร้างสุขภาพผู้สูงอายุหมู่ 3, 5 ต.บางแม่นาง ได้จัดโครงการเผยแพร่ความรู้เพื่อสนับสนุนการใช้สมุนไพรเรื่อง “สมุนไพรกับโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง” ณ รพสต.บางแม่นาง ต.บางแม่นาง อ.บางใหญ่ จ.นนทบุรี โดยได้รับการสนันสนุนเงินทุนจาก กองทุนหลักประกันสุขภาพ ต.บางแม่นาง ซึ่งมีทั้งการบรรยายการใช้สมุนไพรในโรคไม่ติดต่อเรื้อรังและสาธิตการทำยำใหญ่สมุนไพรค่ะ

  • 21 มี.ค. 2562

วันที่ 21 มีนาคม พ.ศ. 2562 ทางสำนักงานข้อมูลสมุนไพรได้ให้การต้อนรับนักศึกษาแลกเปลี่ยนจากมหาวิทยาลัย School of Pharmacy, Taylors University ประเทศมาเลเซีย โดยได้เข้าเยี่ยมชมและทดลองใช้บริการฐานข้อมูลของทางสำนักงานฯ รวมทั้งร่วมทำกิจกรรมสาธิตการทำยาดมสมุนไพรค่ะ

  • 11 ก.พ. 2562

วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2562 ยินดีต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากคลินิกการแพทย์แผนจีนหัวเฉียว โดยได้เข้าเยี่ยมชมสถานที่และฐานข้อมูลของทางสำนักงานฯ ค่ะ