การ์ตูนสมุนไพร

  • 30 ส.ค. 2560

ภาพบรรยากาศในงานมหกรรมสมุนไพรแห่งชาติ ครั้งที่ 14 ณ เมืองทองธานีค่ะ อย่าลืมแวะไปเลือกซื้อเลือกชมหนังสือของสำนักงานข้อมูลด้วยนะคะ ^^

  • 28 ส.ค. 2560

คณะนักศึกษาแลกเปลี่ยนจาก Faculty of Pharmacy, University of Medicine & Pharmcy, Ho Chi Minh City ประเทศเวียดนาม ได้เข้าเยี่ยมชมสถานที่และลองใช้บริการของฐานข้อมูล รวมทั้งร่วมทำกิจกรรมเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้เกี่ยวกับสมุนไพรค่ะ

  • 10 ส.ค. 2560

วันนี้ (10 สิงหาคม 2560) ทางอุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล จัดการอบรมวิชาการสมุนไพร ครั้งที่ 4 ค่ะ ทางสนง.ไปขายหนังสือด้วยนะคะ ^^

  • 1 ส.ค. 2560

วันที่ 1 สิงหาคม 2560 คณะนักศึกษาแลกเปลี่ยนจาก Faculty of Pharmacy, Universiti Kebangsaan Malaysia ประเทศมาเลเซีย และ Faculty Pharmacy, University of Santo Tomas ประเทศฟิลิปปินส์ ได้เข้าเยี่ยมชมสถานที่และลองใช้บริการของฐานข้อมูล รวมทั้งร่วมทำกิจกรรมเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้เกี่ยวกับสมุนไพรค่ะ

  • 27 ก.ค. 2560

วันที่ 27 ก.ค. 2560 ทางสำนักงานฯ ได้รับเกียรติจากคุณอรรถกร เฉยทิม ผู้รับผิดชอบโครงการบริการวิชาการแก่สังคม สถาบันเสริมศึกษาและทรัพยากรมนุษย์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ให้ไปเป็นวิทยากรอบรมและสาธิตการทำพิมเสนน้ำ เพื่อใช้ในงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชในเดือนตุลาคมนี้ โดยทางสนง.ได้ให้การอบรมและสาธิตการทำพิมเสนน้ำแก่อาสาสมัครจำนวนประมาณ 25 ท่าน เพื่อให้นำความรู้ที่ได้ไปเผยแพร่ต่อยังอาสาสมัครท่านอื่นๆ ค่ะ