การ์ตูนสมุนไพร

  • 13 มิ.ย. 2559

บรรยากาศงานการประชุมวิชาการเชิงปฏิบัติการก้าวทันเครื่องสำอาง 1 ระหว่างวันที่ 13–14 มิถุนายน 2559 จัดโดยคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ณ โรงแรมนารายณ์ ถนนสีลม กรุงเทพฯ ค่ะ ซึ่งทางสำนักงานได้เปิดบูทรับสมัครสมาชิกจุลสารฯ ในการประชุมในงานครั้งนี้ด้วยค่ะ

  • 1 มิ.ย. 2559

เมื่อวันพุธที่ 1 มิถุนายน 2559 ทางสำนักงานได้มีโอกาสเข้าร่วมงานสัมมนาเรื่อง "จากวัตถุดิบ...ถึงการตลาด:เกษตรแปรรูปเครื่องสำอาง" ณ โรงแรมสวิสโฮเต็ล เลอ คองคอร์ด ในงานนี้ทางสำนักงานได้ไปแนะนำการใช้ฐานข้อมูลงานวิจัยสมุนไพร เพื่อนำไปต่อยอดพัฒนาผลิตภัณฑ์สมุนไพรในอนาคตค่ะ