การ์ตูนสมุนไพร

  • 15 มี.ค. 2559

เมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2559 ทางสำนักงานข้อมูลสมุนไพรได้มีโอกาสต้อนรับนักศึกษาแลกเปลี่ยนต่างชาติจาก school of Pharmacy, Taylor's University ประเทศมาเลเซีย ที่เข้ามาเยี่ยมชมและศึกษาการใช้ฐานข้อมูลงานวิจัย PHARM database ของสำนักงานฯ ยินดีต้อนรับทุกท่านนะคะ ^^

  • 7 มี.ค. 2559

เมื่อวันที่ 7 มีนาคม 2559 ทางสำนักงานข้อมูลสมุนไพรได้มีโอกาสต้อนรับคณะเภสัชกรในโครงการฝึกอบรมเทคโนโลยีทางการแพทย์และสาธารณสุขสำหรับบุคลากรทางการแพทย์จากสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ที่เข้ามาเยี่ยมชมฐานข้อมูลและการบริการของสำนักงานข้อมูลสมุนไพร ยินดีต้อนรับทุกท่านนะคะ ^^