การ์ตูนสมุนไพร

  • 6 ธ.ค. 2559

เมื่อวันอังคารที่ 6 ธันวาคม 2559 ผู้บริหารคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล นำโดยท่านคณบดี รศ. ดร. ภญ. สุวัฒนา จุฬาวัฒนทล อดีตคณบดี รศ. ดร. ภญ. จุฑามณี สุทธิสีสังข์ และรองคณบดีฝ่ายการคลัง รศ. ดร. ภญ. วิสุดา สุวิทยาวัฒน์ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานข้อมูลสมุนไพร ได้ให้การต้อนรับ รศ.นพ.สรนิต ศิลธรรม ปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี พร้อมด้วยคณะผู้แทนจากสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติ และศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ โดยได้เข้าเยี่ยมชมฐานข้อมูลของสำนักงานข้อมูลสมุนไพร และร่วมหารือแนวทางการจัดทำฐานข้อมูลเกี่ยวกับสมุนไพร เพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าถึงข้อมูลเกี่ยวกับสมุนไพรได้ง่าย สะดวกและรวดเร็ว ตามแนวคิดยุทธศาสตร์ประเทศไทย 4.0

  • 15 พ.ย. 2559

ยินดีต้อนรับผู้แทนจาก Kathmandu University ประเทศเนปาล

ยินดีต้อนรับ Mr. Badri K.C ผู้แทนจาก Department of Pharmacy, Kathmandu University ประเทศเนปาล ซึ่งเดินทางมาเยือนคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล และเข้าเยี่ยมชมฐานข้อมูล รวมถึงการดำเนินงานของสำนักงานฯ ค่ะ

  • 10 พ.ย. 2559

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 10 พฤศจิกายน 2559 ทางสำนักงานข้อมูลสมุนไพรได้รับเชิญจากทาง สวทช.ให้เป็นวิทยากรในการประชุมสัมมนา "Upgrade โรงงานคอสเมติก มุ่งพิชิต GMP" และ "Training and Workshop การสืบค้นข้อมูลสมุนไพรสำหรับเครื่องสำอาง" ณ ศูนย์นิทรรศการและและการประชุมไบเทคบางนา

  • 17 ต.ค. 2559

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ‘ถวายความอาลัยพ่อของแผ่นดิน’ เมื่อวันที่ 17 ตุลาคม 2559 เวลา 09.00 น. รศ.ดร.ภญ. สุวัฒนา จุฬาวัฒนทล คณบดีคณะเภสัชศาสตร์ พร้อมทีมผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร นักศึกษาคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ถวายความอาลัยแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศรรามาธิบดี จักรีนฤบดินทร สยามินทราธิราช บรมนาถบพิตร ณ บริเวณโถง ชั้น 1 อาคารเทพรัตน์ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

  • 19 ก.ย. 2559

วันนี้ 19 กันยายน 2559 สำนักงานข้อมูลสมุนไพร ได้ร่วมเป็นวิทยากรสาธิตการทำพิมเสนน้ำ ในโครงการ "อาหาร สมุนไพร สร้างสุข" ณ หอประชุมมนังคศิลา บ้านมนังคศิลา จัดโดยสภาสตรีแห่งชาติ ในพระบรมราชินูปถัมภ์ และในงานนี้ยังได้รับเกียรติจาก รศ.ดร.ภญ. นพมาศ สุนทรเจริญนนท์ ขึ้นบรรยายเกี่ยวกับสมุนไพรในบัญชียาหลักและยาหอม มรดกทางภูมิปัญญาไทยค่ะ