การ์ตูนสมุนไพร

  • 27 ม.ค. 2559

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. จิระพรรณ จิตติคุณ รองประธานกรรมการฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ พร้อมด้วย อาจารย์ ดร. ศวิตา จิวจินดา ให้การต้อนรับ Ms. Ma. Victoria Mendoza (Dean, College of Pharmacy) และ Ms. Mona Liza Valencia (Dean, College of Physical Therapy & Occupational Therapy) จาก University of Perpetual Help System DALTA ประเทศฟิลิปปินส

  • 27 ม.ค. 2559

ขอแสดงความยินดีกับ งานบัณฑิตศึกษาและการศึกษาหลังปริญญา คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ที่ได้ผ่านการตรวจประเมินและได้รับการรับรองระบบคุณภาพ ISO 9001:2008 จาก สำนักรับรองระบบคุณภาพ (สรร.) สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย