การ์ตูนสมุนไพร

  • 12 ก.ค. 2559

เมื่อวันที่ 12 ก.ค. 2559 ทางสนง. ได้มีโอกาสต้อนรับคณะผู้แทนดูงานจาก Hanoi University of Pharmacy ประเทศเวียดนามที่เข้าเยี่ยมชมฐานข้อมูลและกิจกรรมของสำนักงานค่ะ

  • 12 ก.ค. 2559

เมื่อวันที่ 12 กรกฎาคม 2559 ทางสำนักงานได้มีโอกาสเข้าร่วมงาน และรับสมัครสมาชิกจุลสารฯ ในพิธีปิดกิจกรรมการพัฒนาศักยภาพและเชื่อมโยงธุรกิจเครือข่ายอุตสาหกรรมเกษตรแปรรูป จัดโดยสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ณ โรงแรมเซ็นจูรี่ พาร์ค กรุงเทพฯ ค่ะ

  • 5 ก.ค. 2559

สำนักงานข้อมูลสมุนไพรยินดีต้อนรับคณะเยี่ยมชมจาก University of Sussex ประเทศอังกฤษ ที่ให้ความสนใจเข้าชมฐานข้อมูลงานวิจัยสมุนไพรของสำนักงานค่ะ

  • 13 มิ.ย. 2559

บรรยากาศงานการประชุมวิชาการเชิงปฏิบัติการก้าวทันเครื่องสำอาง 1 ระหว่างวันที่ 13–14 มิถุนายน 2559 จัดโดยคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ณ โรงแรมนารายณ์ ถนนสีลม กรุงเทพฯ ค่ะ ซึ่งทางสำนักงานได้เปิดบูทรับสมัครสมาชิกจุลสารฯ ในการประชุมในงานครั้งนี้ด้วยค่ะ