ฐานข้อมูลอันตรกิริยาระหว่างสมุนไพรกับยาแผนปัจจุบัน (Herb-Drug Interactions)

จัดทำโดยหน่วยบริการและสำนักงานข้อมูลสมุนไพร เป็นฐานข้อมูลที่รวบรวม วิเคราะห์ และสรุปผลรายงานการวิจัยเกี่ยวกับการเกิดอันตรกิริยาระหว่างการใช้พืชสมุนไพรร่วมกับยาแผนปัจจุบัน เพื่อให้เกิดความสะดวกต่อการสืบค้น และเป็นประโยชน์ต่อบุคลากรทางการแพทย์ รวมถึงประชาชนทั่วไปในการพิจารณาการใช้สมุนไพรร่วมกับยาแผนปัจจุบันต่างๆ ซึ่งในการสืบค้นสามารถทำได้โดยพิมพ์ชื่อภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษ ชื่อวิทยาศาสตร์ของพืช ชื่อยาแผนปัจจุบัน หรือฤทธิ์ทางเภสัชวิทยา(Biological activity)

ผลการค้นหา
Search Thai/English Name by 'H'
     กลับไปหน้า-->


1 ... HOLY BASIL ... LABIATAE Ocimum sanctum  L.
2 ... HOLY BASIL ... LABIATAE Ocimum tenuiflorum  L.
3 ... HASHISH ... CANNABACEAE Cannabis sativa  L.
4 ... HEMP ... CANNABACEAE Cannabis sativa  L.
5 ... HORSE RADISH TREE ... MORINGACEAE Moringa oleifera  Lam.
6 ... HORSE RADISH TREE ... MORINGACEAE Moringa pterygosperma  Gaertn.
7 ... HUNGARIAN CHAMOMILE ... COMPOSITAE (ASTERACEAE) Chamomilla vulgaris  L.
8 ... HUNGARIAN CHAMOMILE ... COMPOSITAE (ASTERACEAE) Matricaria chamaemilla  Hill.
9 ... HUNGARIAN CHAMOMILE ... COMPOSITAE (ASTERACEAE) Matricaria chamomilla  L.
10 ... HEART-LEAVED MOONSEED ... MENISPERMACEAE Tinospora cordifolia  (DC.) Miers
11 ... HANOVER SALAD ... CRUCIFERAE (BRASSICACEAE) Brassica spp.  
12 ... HOARY PLANTAIN ... PLANTAGINACEAE Plantago spp.  
13 ... HORTULAN PLUM ... ROSACEAE Prunus spp.