ฐานข้อมูลอันตรกิริยาระหว่างสมุนไพรกับยาแผนปัจจุบัน (Herb-Drug Interactions)

จัดทำโดยหน่วยบริการและสำนักงานข้อมูลสมุนไพร เป็นฐานข้อมูลที่รวบรวม วิเคราะห์ และสรุปผลรายงานการวิจัยเกี่ยวกับการเกิดอันตรกิริยาระหว่างการใช้พืชสมุนไพรร่วมกับยาแผนปัจจุบัน เพื่อให้เกิดความสะดวกต่อการสืบค้น และเป็นประโยชน์ต่อบุคลากรทางการแพทย์ รวมถึงประชาชนทั่วไปในการพิจารณาการใช้สมุนไพรร่วมกับยาแผนปัจจุบันต่างๆ ซึ่งในการสืบค้นสามารถทำได้โดยพิมพ์ชื่อภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษ ชื่อวิทยาศาสตร์ของพืช ชื่อยาแผนปัจจุบัน หรือฤทธิ์ทางเภสัชวิทยา(Biological activity)

ผลการค้นหา
Search Thai/English Name by 'Q'
     กลับไปหน้า-->


1 ... QUEENSLAND HEMP ... MALVACEAE Malva rhombifolia  (L.) E.H.L. Krause
2 ... QUEENSLAND HEMP ... MALVACEAE Napaea rhombifolia  (L.) Moench.
3 ... QUEENSLAND HEMP ... MALVACEAE Sida alba  Cav.
4 ... QUEENSLAND HEMP ... MALVACEAE Sida compressa  DC.
5 ... QUEENSLAND HEMP ... MALVACEAE Sida obovata  Wall.
6 ... QUEENSLAND HEMP ... MALVACEAE Sida philippica  DC.
7 ... QUEENSLAND HEMP ... MALVACEAE Sida rhombifolia  L.
8 ... QUEENSLAND HEMP ... MALVACEAE Sida rhomboidea  Roxb. ex Flem.
9 ... QUEENSLAND HEMP ... MALVACEAE Sida semicrenata  Link
10 ... QUEEN ANNE"S LACE ... UMBELLIFERAE (APIACEAE) Daucus carota  L. subsp. sativus Thell.
11 ... QUEEN ANNE"S LACE ... UMBELLIFERAE (APIACEAE) Daucus sativus  Hoffm.
12 ... QUEENSLAND SWAMP OAK ... CASUARINACEAE Casuarina equisetifolia  J.R. & G. Forst.
13 ... QUEENSLAND SWAMP OAK ... CASUARINACEAE Casuarina muricata  Roxb.
14 ... QINGHAO ... COMPOSITAE (ASTERACEAE) Artemisia annua  L.
15 ... QUININE ... RUBIACEAE Cinchona spp.