ฐานข้อมูลอันตรกิริยาระหว่างสมุนไพรกับยาแผนปัจจุบัน (Herb-Drug Interactions)

จัดทำโดยหน่วยบริการและสำนักงานข้อมูลสมุนไพร เป็นฐานข้อมูลที่รวบรวม วิเคราะห์ และสรุปผลรายงานการวิจัยเกี่ยวกับการเกิดอันตรกิริยาระหว่างการใช้พืชสมุนไพรร่วมกับยาแผนปัจจุบัน เพื่อให้เกิดความสะดวกต่อการสืบค้น และเป็นประโยชน์ต่อบุคลากรทางการแพทย์ รวมถึงประชาชนทั่วไปในการพิจารณาการใช้สมุนไพรร่วมกับยาแผนปัจจุบันต่างๆ ซึ่งในการสืบค้นสามารถทำได้โดยพิมพ์ชื่อภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษ ชื่อวิทยาศาสตร์ของพืช ชื่อยาแผนปัจจุบัน หรือฤทธิ์ทางเภสัชวิทยา(Biological activity)

ผลการค้นหา
Search Thai/English Name by 'P'
     กลับไปหน้า-->


1 ... POT ... CANNABACEAE Cannabis sativa  L.
2 ... PICORRHIZA ... SCROPHULARIACEAE Picrorhiza kurroa  Royle ex Benth.
3 ... PADDY'S LUCERNE ... MALVACEAE Malva rhombifolia  (L.) E.H.L. Krause
4 ... PADDY'S LUCERNE ... MALVACEAE Napaea rhombifolia  (L.) Moench.
5 ... PADDY'S LUCERNE ... MALVACEAE Sida alba  Cav.
6 ... PADDY'S LUCERNE ... MALVACEAE Sida compressa  DC.
7 ... PADDY'S LUCERNE ... MALVACEAE Sida obovata  Wall.
8 ... PADDY'S LUCERNE ... MALVACEAE Sida philippica  DC.
9 ... PADDY'S LUCERNE ... MALVACEAE Sida rhombifolia  L.
10 ... PADDY'S LUCERNE ... MALVACEAE Sida rhomboidea  Roxb. ex Flem.
11 ... PADDY'S LUCERNE ... MALVACEAE Sida semicrenata  Link
12 ... PADDY PLANT ... GRAMINEAE (POACEAE) Oryza sativa  L.
13 ... PUNCTURE VINE ... ZYGOPHYLLACEAE Tribulus terrestris  L.
14 ... PUNCTURE WEED ... ZYGOPHYLLACEAE Tribulus terrestris  L.
15 ... PERILLA ... LABIATAE (LAMIACEAE) Perilla frutescens  (L.) Britton
16 ... PERILLA ... LABIATAE (LAMIACEAE) Perilla ocymoides  L.
17 ... PURPLE FOXGLOVE ... SCROPHULARIACEAE Digitalis purpurea  L.
18 ... PRICKLY LEAVED ELEPHANT'S FOOT ... COMPOSITAE (ASTERACEAE) Elephantopus mollis  H.B. & K.
19 ... PRICKLY LEAVED ELEPHANT'S FOOT ... COMPOSITAE (ASTERACEAE) Elephantopus scaber  L.
20 ... PEANUT ... LEGUMINOSAE (FABACEAE ) - PAPILIONOIDEAE Arachis hypogaea  L.
21 ... POMEGRANATE ... PUNICACEAE Punica granatum  L. var. granatum
22 ... PEPPER GRASS ... CRUCIFERAE (BRASSICACEAE) Lepidium sativum  L.
23 ... PARSLEY ... UMBELLIFERAE (APIACEAE) Apium crispum  Mill.
24 ... PARSLEY ... UMBELLIFERAE (APIACEAE) Carum petroselinum  Benth. & Hook.f.
25 ... PARSLEY ... UMBELLIFERAE (APIACEAE) Petroselinum crispum  (Mill.) A.W. Hill
26 ... PARSLEY ... UMBELLIFERAE (APIACEAE) Petroselinum hortense  Hoffm.
27 ... PARSLEY ... UMBELLIFERAE (APIACEAE) Petroselinum sativum  Hoffm.
28 ... PAPER BARK TREE ... MYRTACEAE Melaleuca cajuputi  Powell
29 ... PAPER BARK TREE ... MYRTACEAE Melaleuca leucadendron  auct. non (L.) L.
30 ... PAPER BARK TREE ... MYRTACEAE Melaleuca leucadendron  L. var. minor (Sm.) Duthie
31 ... PAPER BARK TREE ... MYRTACEAE Melaleuca minor  Sm.
32 ... PIGWEED ... NYCTAGINACEAE Boerhavia diffusa  L.
33 ... PARA CRESS ... COMPOSITAE (ASTERACEAE) Acmella oleracea  (L.) R.K. Jansen
34 ... PARA CRESS ... COMPOSITAE (ASTERACEAE) Spilanthes acmella  (L.) Murray
35 ... PEPPER ... PIPERACEAE Piper aromaticum  Lam.
36 ... PEPPER ... PIPERACEAE Piper nigrum  L.
37 ... PAPRIKA ... SOLANACEAE Capsicum annuum  L. var. annuum
38 ... PERIWINKLE ... APOCYNACEAE Catharanthus roseus  (L.) G. Don
39 ... PERIWINKLE ... APOCYNACEAE Lochnera rosea  Rchb.
40 ... PERIWINKLE ... APOCYNACEAE Vinca rosea  L.
41 ... PINKIE PINKIE ... APOCYNACEAE Catharanthus roseus  (L.) G. Don
42 ... PINKIE PINKIE ... APOCYNACEAE Lochnera rosea  Rchb.
43 ... PINKIE PINKIE ... APOCYNACEAE Vinca rosea  L.
44 ... PUMPKIN ... CUCURBITACEAE Cucurbita maxima  Duchesne
45 ... PUMPKIN ... CUCURBITACEAE Cucurbita moschata  Duchesne
46 ... PUMPKIN ... CUCURBITACEAE Cucurbita pepo  L.
47 ... PUMPKIN ... CUCURBITACEAE Cucurbita succado  Naeg. ex Naudin
48 ... PUMPKIN VEGETABLE MARROW ... CUCURBITACEAE Cucurbita pepo  L.
49 ... PUMPKIN VEGETABLE MARROW ... CUCURBITACEAE Cucurbita succado  Naeg. ex Naudin
50 ... PLATE BRUSH ... SOLANACEAE Solanum torvum  Sw.
51 ... PAPAYA ... CARICACEAE Carica hermaphrodita  Blanco
52 ... PAPAYA ... CARICACEAE Carica papaya  L.
53 ... PAPAYA ... CARICACEAE Papaya communis  Noronha
54 ... PAPAYA ... CARICACEAE Papaya cucumerina  Noronha
55 ... PAPAYA ... CARICACEAE Papaya papaya  Karst.
56 ... PAPAYA ... CARICACEAE Papaya sativa  Tuss.
57 ... PAPAYA ... CARICACEAE Papaya vulgaris  DC.
58 ... PAWPAW ... CARICACEAE Carica hermaphrodita  Blanco
59 ... PAWPAW ... CARICACEAE Carica papaya  L.
60 ... PAWPAW ... CARICACEAE Papaya communis  Noronha
61 ... PAWPAW ... CARICACEAE Papaya cucumerina  Noronha
62 ... PAWPAW ... CARICACEAE Papaya papaya  Karst.
63 ... PAWPAW ... CARICACEAE Papaya sativa  Tuss.
64 ... PAWPAW ... CARICACEAE Papaya vulgaris  DC.
65 ... PHYSIC NUT ... EUPHORBIACEAE Curcas adansonii  Endl. ex Heynh.
66 ... PHYSIC NUT ... EUPHORBIACEAE Curcas curcas  Britton & Millsp.
67 ... PHYSIC NUT ... EUPHORBIACEAE Curcas lobata  Splitg.
68 ... PHYSIC NUT ... EUPHORBIACEAE Curcas purgans  Medik.
69 ... PHYSIC NUT ... EUPHORBIACEAE Jatropha acerifolia  Salisb.
70 ... PHYSIC NUT ... EUPHORBIACEAE Jatropha condor  Wall.
71 ... PHYSIC NUT ... EUPHORBIACEAE Jatropha curcas  L.
72 ... POMELO ... RUTACEAE Aurantium maximum  Burm.
73 ... POMELO ... RUTACEAE Citrus decumana  L.
74 ... POMELO ... RUTACEAE Citrus grandis  (L.) Osbeck
75 ... POMELO ... RUTACEAE Citrus maxima  (Burm.f.) Merr.
76 ... PEPPERMINT HERB ... LAMIACEAE (LABIATAE) Mentha x piperita  L.
77 ... PINEAPPLE ... BROMELIACEAE Ananas comosus  (L.) Merr.
78 ... PINEAPPLE ... BROMELIACEAE Ananas sativus  Schult. f.
79 ... POISON NUT TREE ... STRYCHNACEAE Strychnos nux-vomica  L.
80 ... POTATO ONION ... ALLIACEAE Porrum cepa  Rchb.
81 ... POTATO ONION ... AMARYLLIDACEAE Allium cepa  L. cv.group cepa
82 ... PEACH ... ROSACEAE Prunus persica  (L.) Batsch
83 ... PSYLLIUM SEED ... PLANTAGINACEAE Plantago ovata  Forsk.
84 ... PASSION FLOWER ... PASSIFLORACEAE Passiflora diaden  Vell.
85 ... PASSION FLOWER ... PASSIFLORACEAE Passiflora edulis  Sims
86 ... PASSION FLOWER ... PASSIFLORACEAE Passiflora pallidiflora  Bertol.
87 ... PASSIONFRIUT ... PASSIFLORACEAE Passiflora diaden  Vell.
88 ... PASSIONFRIUT ... PASSIFLORACEAE Passiflora edulis  Sims
89 ... PASSIONFRIUT ... PASSIFLORACEAE Passiflora pallidiflora  Bertol.
90 ... PURPLE GRANDILLA ... PASSIFLORACEAE Passiflora diaden  Vell.
91 ... PURPLE GRANDILLA ... PASSIFLORACEAE Passiflora edulis  Sims
92 ... PURPLE GRANDILLA ... PASSIFLORACEAE Passiflora pallidiflora  Bertol.
93 ... PENTA TEA ... CUCURBITACEAE Gynostemma pentaphyllum  (Thunb.) Makino
94 ... PLANTAIN ... MUSACEAE Musa spp.  
95 ... POTATO YAM ... DIOSCOREACEAE Dioscorea spp.  
96 ... PITANGA ... MYRTACEAE Eugenia spp.  
97 ... PADANG CASSIA ... LAURACEAE Cinnamomum spp.  
98 ... PURGING CASSIA ... LAURACEAE Cinnamomum spp.  
99 ... PAINTED SPURGE ... EUPHORBIACEAE Euphorbia spp.  
100 ... PETTY SPURGE ... EUPHORBIACEAE Euphorbia spp.  
101 ... PAK-CHOI ... CRUCIFERAE (BRASSICACEAE) Brassica spp.  
102 ... PAKCHOI CABBAGE ... CRUCIFERAE (BRASSICACEAE) Brassica spp.  
103 ... PE-TSAI ... CRUCIFERAE (BRASSICACEAE) Brassica spp.  
104 ... PALESEED PLANTAIN ... PLANTAGINACEAE Plantago spp.  
105 ... PLANTAIN ... PLANTAGINACEAE Plantago spp.  
106 ... PSYLLIUM ... PLANTAGINACEAE Plantago spp.  
107 ... PRICKLY LETTUCE ... COMPOSITAE (ASTERACEAE) Lactuca spp.  
108 ... PAPRIKA PEPPER ... SOLANACEAE Capsicum spp.  
109 ... PUMPKIN ... CUCURBITACEAE Cucurbita spp.  
110 ... PUMMELO ... RUTACEAE Citrus spp.  
111 ... PENNSYLVANIA SMARTWEED ... POLYGONACEAE Polygonum spp.  
112 ... PROSTRATE KNOTWEED ... POLYGONACEAE Polygonum spp.  
113 ... PACIFIC PLUM ... ROSACEAE Prunus spp.  
114 ... PIN CHERRY ... ROSACEAE Prunus spp.  
115 ... PRUNE PLUM ... ROSACEAE Prunus spp.  
116 ... PERSIAN INSECT FLOWER ... COMPOSITAE (ASTERACEAE) Chrysanthemum spp.  
117 ... PYRETHRUM ... COMPOSITAE (ASTERACEAE) Chrysanthemum spp.  
118 ... PEACHLEAF WILLOW ... SALICACEAE Salix spp.  
119 ... PURPLE OSIER ... SALICACEAE Salix spp.  
120 ... PURPLE WILLOW ... SALICACEAE Salix spp.  
121 ... PUSSY WILLOW ... SALICACEAE Salix spp.  
122 ... PINEAPPLE WEED ... COMPOSITAE (ASTERACEAE) Matricaria spp.