ฐานข้อมูลอันตรกิริยาระหว่างสมุนไพรกับยาแผนปัจจุบัน (Herb-Drug Interactions)

จัดทำโดยหน่วยบริการและสำนักงานข้อมูลสมุนไพร เป็นฐานข้อมูลที่รวบรวม วิเคราะห์ และสรุปผลรายงานการวิจัยเกี่ยวกับการเกิดอันตรกิริยาระหว่างการใช้พืชสมุนไพรร่วมกับยาแผนปัจจุบัน เพื่อให้เกิดความสะดวกต่อการสืบค้น และเป็นประโยชน์ต่อบุคลากรทางการแพทย์ รวมถึงประชาชนทั่วไปในการพิจารณาการใช้สมุนไพรร่วมกับยาแผนปัจจุบันต่างๆ ซึ่งในการสืบค้นสามารถทำได้โดยพิมพ์ชื่อภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษ ชื่อวิทยาศาสตร์ของพืช ชื่อยาแผนปัจจุบัน หรือฤทธิ์ทางเภสัชวิทยา(Biological activity)

ผลการค้นหา
Search Thai/English Name by 'Y'
     กลับไปหน้า-->


1 ... YELLOW ORCHID TREE ... LEGUMINOSAE (FABACEAE) - CAESALPINIOIDEAE Bauhinia tomentosa  L.
2 ... YELLOW CROOKED NECK SQUASH ... CUCURBITACEAE Cucurbita pepo  L.
3 ... YELLOW CROOKED NECK SQUASH ... CUCURBITACEAE Cucurbita succado  Naeg. ex Naudin
4 ... YELLOW FLOWER GOURD ... CUCURBITACEAE Cucurbita pepo  L.
5 ... YELLOW FLOWER GOURD ... CUCURBITACEAE Cucurbita succado  Naeg. ex Naudin
6 ... YELLOW GENTIAN ... GENTIANACEAE Gentiana lutea  L.
7 ... YUCA ... EUPHORBIACEAE Manihot esculenta  Crantz
8 ... YAM ... DIOSCOREACEAE Dioscorea spp.  
9 ... YAMPI ... DIOSCOREACEAE Dioscorea spp.  
10 ... YELLOW GUINEA YAM ... DIOSCOREACEAE Dioscorea spp.  
11 ... YELLOW YAM ... DIOSCOREACEAE Dioscorea spp.