ฐานข้อมูลอันตรกิริยาระหว่างสมุนไพรกับยาแผนปัจจุบัน (Herb-Drug Interactions)

จัดทำโดยหน่วยบริการและสำนักงานข้อมูลสมุนไพร เป็นฐานข้อมูลที่รวบรวม วิเคราะห์ และสรุปผลรายงานการวิจัยเกี่ยวกับการเกิดอันตรกิริยาระหว่างการใช้พืชสมุนไพรร่วมกับยาแผนปัจจุบัน เพื่อให้เกิดความสะดวกต่อการสืบค้น และเป็นประโยชน์ต่อบุคลากรทางการแพทย์ รวมถึงประชาชนทั่วไปในการพิจารณาการใช้สมุนไพรร่วมกับยาแผนปัจจุบันต่างๆ ซึ่งในการสืบค้นสามารถทำได้โดยพิมพ์ชื่อภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษ ชื่อวิทยาศาสตร์ของพืช ชื่อยาแผนปัจจุบัน หรือฤทธิ์ทางเภสัชวิทยา(Biological activity)

ผลการค้นหา
Search Thai/English Name by 'T'
     กลับไปหน้า-->


1 ... TAMANU ... GUTTIFERAE (CLUSIACEAE) Calophyllum inophyllum  L.
2 ... THAI BASIL ... LABIATAE Ocimum sanctum  L.
3 ... THAI BASIL ... LABIATAE Ocimum tenuiflorum  L.
4 ... TURMERIC ... ZINGIBERACEAE Curcuma domestica  Valeton
5 ... TURMERIC ... ZINGIBERACEAE Curcuma longa  L.
6 ... THAI COPPER POD ... LEGUMINOSAE (FABACEAE) - CAESALPINIOIDEAE Cassia florida  Vahl
7 ... THAI COPPER POD ... LEGUMINOSAE (FABACEAE) - CAESALPINIOIDEAE Cassia siamea  Lam.
8 ... THAI COPPER POD ... LEGUMINOSAE (FABACEAE) - CAESALPINIOIDEAE Senna siamea  (Lam.) Irwin & Barneby
9 ... TURNIP-ROOTED CELERY ... UMBELLIFERAE (APIACEAE) Apium graveolens  L.
10 ... TEEL ... PEDALIACEAE Sesamum indicum  L.
11 ... TEEL ... PEDALIACEAE Sesamum orientale  L.
12 ... TEA ... THEACEAE Camellia sinensis  (L.) Kuntze
13 ... TEA ... THEACEAE Camellia sinensis  (L.) Kuntze var. assamica (Mast.) Kitam.
14 ... TEA ... THEACEAE Thea sinensis  L.
15 ... TEA PLANT ... THEACEAE Camellia sinensis  (L.) Kuntze
16 ... TEA PLANT ... THEACEAE Camellia sinensis  (L.) Kuntze var. assamica (Mast.) Kitam.
17 ... TEA PLANT ... THEACEAE Thea sinensis  L.
18 ... TIGER'S CLAW ... LEGUMINOSAE (FABACEAE) - PAPILIONOIDEAE Erythrina indica  Lam.
19 ... TIGER'S CLAW ... LEGUMINOSAE (FABACEAE) - PAPILIONOIDEAE Erythrina orientalis  Merr.
20 ... TIGER'S CLAW ... LEGUMINOSAE (FABACEAE) - PAPILIONOIDEAE Erythrina variegata  L.
21 ... TOSSA JUTE ... TILIACEAE Corchorus olitorius  L.
22 ... TUSSA JUTE ... TILIACEAE Corchorus olitorius  L.
23 ... THYME-LEAVED CERATIOLA ... SCROPHULARIACEAE Bacopa monnieri  (L.) Pennell
24 ... THYME-LEAVED CERATIOLA ... SCROPHULARIACEAE Bramia indica  Lam.
25 ... THYME-LEAVED CERATIOLA ... SCROPHULARIACEAE Bramia monnieri  (L.) Pennell
26 ... THYME-LEAVED CERATIOLA ... SCROPHULARIACEAE Herpestis monnieri  (L.) Kunth
27 ... THYME-LEAVED CERATIOLA ... SCROPHULARIACEAE Lysimachia monnieri  L.
28 ... TAILED PEPPER ... PIPERACEAE Piper cubeba  L.
29 ... TAMARIND ... LEGUMINOSAE (FABACEAE) - CAESALPINIOIDEAE Tamarindus indica  L.
30 ... TINNEVELLY SENNA ... LEGUMINOSAE (FABACEAE) - CAESALPINIOIDEAE Cassia acutifolia  Delile
31 ... TINNEVELLY SENNA ... LEGUMINOSAE (FABACEAE) - CAESALPINIOIDEAE Cassia angustifolia  Vahl
32 ... TINNEVELLY SENNA ... LEGUMINOSAE (FABACEAE) - CAESALPINIOIDEAE Cassia obovata  Collad.
33 ... TINNEVELLY SENNA ... LEGUMINOSAE (FABACEAE) - CAESALPINIOIDEAE Cassia senna  L.
34 ... TINNEVELLY SENNA ... LEGUMINOSAE (FABACEAE) - CAESALPINIOIDEAE Senna alexandrina  Mill.
35 ... TERONGAN ... SOLANACEAE Solanum torvum  Sw.
36 ... TURKEY BERRY ... SOLANACEAE Solanum torvum  Sw.
37 ... TREE BAEL ... RUTACEAE Aegle marmelos  (L.) Correa ex Roxb.
38 ... TREE MELON ... CARICACEAE Carica hermaphrodita  Blanco
39 ... TREE MELON ... CARICACEAE Carica papaya  L.
40 ... TREE MELON ... CARICACEAE Papaya communis  Noronha
41 ... TREE MELON ... CARICACEAE Papaya cucumerina  Noronha
42 ... TREE MELON ... CARICACEAE Papaya papaya  Karst.
43 ... TREE MELON ... CARICACEAE Papaya sativa  Tuss.
44 ... TREE MELON ... CARICACEAE Papaya vulgaris  DC.
45 ... TOBACCO ... SOLANACEAE Nicotiana angustifolia  Mill.
46 ... TOBACCO ... SOLANACEAE Nicotiana macrophylla  Spreng
47 ... TOBACCO ... SOLANACEAE Nicotiana tabacum  L.
48 ... TRUE ALOE ... ASPHODELACEAE Aloe barbadensis  Mill.
49 ... TRUE ALOE ... ASPHODELACEAE Aloe indica  Royle
50 ... TRUE ALOE ... ASPHODELACEAE Aloe vera  (L.) Burm.f.
51 ... TREE BEEFWOOD ... CASUARINACEAE Casuarina equisetifolia  J.R. & G. Forst.
52 ... TREE BEEFWOOD ... CASUARINACEAE Casuarina muricata  Roxb.
53 ... TERMINALIA GALL ... COMBRETACEAE Terminalia chebula  Retz. var. chebula
54 ... TRUE SAFFRON ... IRIDACEAE Crocus officinalis  Honck.
55 ... TRUE SAFFRON ... IRIDACEAE Crocus officinalis  Martyn
56 ... TRUE SAFFRON ... IRIDACEAE Crocus sativus  L.
57 ... TOP ONION ... ALLIACEAE Porrum cepa  Rchb.
58 ... TOP ONION ... AMARYLLIDACEAE Allium cepa  L. cv.group cepa
59 ... TREE ONION ... ALLIACEAE Porrum cepa  Rchb.
60 ... TREE ONION ... AMARYLLIDACEAE Allium cepa  L. cv.group cepa
61 ... TROPICAL ALMOND ... COMBRETACEAE Buceras catappa  Hitchc.
62 ... TROPICAL ALMOND ... COMBRETACEAE Juglans catappa  Lour.
63 ... TROPICAL ALMOND ... COMBRETACEAE Terminalia badamia  Tul.
64 ... TROPICAL ALMOND ... COMBRETACEAE Terminalia catappa  L.
65 ... TROPICAL ALMOND ... COMBRETACEAE Terminalia intermedia  Bert. ex Spreng.
66 ... TROPICAL ALMOND ... COMBRETACEAE Terminalia moluccana  Lam.
67 ... TROPICAL ALMOND ... COMBRETACEAE Terminalia paraensis  Mart.
68 ... TROPICAL ALMOND ... COMBRETACEAE Terminalia rubrigemnis  Tul.
69 ... TABASCO PEPPER ... SOLANACEAE Capsicum frutescens  L. var. frutescens
70 ... TABASCO PEPPER ... SOLANACEAE Capsicum minimum  Roxb.
71 ... TRIBE ANTHEMIS ... COMPOSITAE (ASTERACEAE) Artemisia annua  L.
72 ... TAPIOCA ... EUPHORBIACEAE Manihot esculenta  Crantz
73 ... TANGERINE ORANGE ... RUTACEAE Citrus reticulata  Blanco
74 ... Tea tree* ... MYRTACEAE Melaleuca alternifolia  (Maiden & Betche) Cheel
75 ... Tea tree* ... MYRTACEAE Melaleuca linariifolia  Maiden & Betche var. alternifolia
76 ... TEN MONTHS YAM ... DIOSCOREACEAE Dioscorea spp.  
77 ... TWELVE MONTHS YAM ... DIOSCOREACEAE Dioscorea spp.  
78 ... TROPICAL KUDZU ... LEGUMINOSAE (FABACEAE) - PAPILIONOIDEAE Pueraria spp.  
79 ... TREE CURRY ... RUTACEAE Murraya spp.  
80 ... TARRAGON ... COMPOSITAE (ASTERACEAE) Artemisia spp.  
81 ... TRONCHUDA CABBAGE ... CRUCIFERAE (BRASSICACEAE) Brassica spp.  
82 ... TRONCHUDA KALE ... CRUCIFERAE (BRASSICACEAE) Brassica spp.  
83 ... TURNIP ... CRUCIFERAE (BRASSICACEAE) Brassica spp.  
84 ... TALL LETTUCE ... COMPOSITAE (ASTERACEAE) Lactuca spp.  
85 ... TEXAS GOURD ... CUCURBITACEAE Cucurbita spp.  
86 ... TACHIBANA ORANGE ... RUTACEAE Citrus spp.  
87 ... TANGELO ... RUTACEAE Citrus spp.  
88 ... TANGERINE ORANGE ... RUTACEAE Citrus spp.  
89 ... TANGORS ... RUTACEAE Citrus spp.  
90 ... TEMPLE ORANGE ... RUTACEAE Citrus spp.  
91 ... TAMARISK ... TAMARICACEAE Tamarix spp.