ฐานข้อมูลอันตรกิริยาระหว่างสมุนไพรกับยาแผนปัจจุบัน (Herb-Drug Interactions)

จัดทำโดยหน่วยบริการและสำนักงานข้อมูลสมุนไพร เป็นฐานข้อมูลที่รวบรวม วิเคราะห์ และสรุปผลรายงานการวิจัยเกี่ยวกับการเกิดอันตรกิริยาระหว่างการใช้พืชสมุนไพรร่วมกับยาแผนปัจจุบัน เพื่อให้เกิดความสะดวกต่อการสืบค้น และเป็นประโยชน์ต่อบุคลากรทางการแพทย์ รวมถึงประชาชนทั่วไปในการพิจารณาการใช้สมุนไพรร่วมกับยาแผนปัจจุบันต่างๆ ซึ่งในการสืบค้นสามารถทำได้โดยพิมพ์ชื่อภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษ ชื่อวิทยาศาสตร์ของพืช ชื่อยาแผนปัจจุบัน หรือฤทธิ์ทางเภสัชวิทยา(Biological activity)

ผลการค้นหา
Search Thai/English Name by 'K'
     กลับไปหน้า-->


1 ... KIF ... CANNABACEAE Cannabis sativa  L.
2 ... KIDNEY TEA PLANT ... LAMIACEAE (LABIATAE) Orthosiphon aristatus  (Blume) Miq.
3 ... KIDNEY TEA PLANT ... LAMIACEAE (LABIATAE) Orthosiphon grandiflorus  Bold.
4 ... KIDNEY TEA PLANT ... LAMIACEAE (LABIATAE) Orthosiphon stamineus  Benth.
5 ... KUMMEL ... UMBELLIFERAE (APIACEAE) Carum carvi  L.
6 ... KING ORANGE ... RUTACEAE Citrus reticulata  Blanco
7 ... Kava* ... PIPERACEAE Methysticum methysticum  (G.Forst.) A.Lyons.
8 ... Kava* ... PIPERACEAE Piper methysticum  G.Forst.
9 ... KURRAT LEEK ... AMARYLLIDACEAE Allium spp.  
10 ... KUDZU ... LEGUMINOSAE (FABACEAE) - PAPILIONOIDEAE Pueraria spp.  
11 ... KALE ... CRUCIFERAE (BRASSICACEAE) Brassica spp.  
12 ... KOHLRABI ... CRUCIFERAE (BRASSICACEAE) Brassica spp.  
13 ... KING ORANGE ... RUTACEAE Citrus spp.  
14 ... KUMQUAT ... RUTACEAE Citrus spp.  
15 ... KINO ... MYRTACEAE Eucalyptus spp.  
16 ... KAIMI CLOVER ... LEGUMINOSAE (FABACEAE) - PAPILIONOIDEAE Desmodium spp.  
17 ... KNOTREED ... POLYGONACEAE Polygonum spp.  
18 ... KLAMATH PLUM ... ROSACEAE Prunus spp.