ผลการค้นหา

Search (ไทย/English หรือ ชื่อวิทยาศาสตร์) by 'C'     กลับไปหน้า-->


1 ... Calendula officinalis
      

2 ... Carthamus tinctorius
      

3 ... Centella asiatica
      

4 ... Cnidoscolus aconitifolius
      Cnidoscolus chayamansa
      

5 ... Coriandrum sativum
      

6 ... Curcuma longa
      Curcuma domestica
      

7 ... Senna alata
      Cassia alata
      

8 ... Senna alexandrina
      Cassia acutifolia
      Cassia angustifolia
      Cassia obovata
      Cassia senna
      

9 ... Vernonia cinerea
      Conyza cinerea
      Vernonia laxiflora
      Vernonia parviflora
      Vernonia rhomboidea
      

10 ... กล้วย*
      BANANA
      CULTIVATED BANANA
      กล้วยกะลิอ่อง
      กล้วยไข่
      กล้วยใต้
      กล้วยนาก
      กล้วยน้ำว้า
      กล้วยมะนิอ่อง
      กล้วยเล็บมือ
      กล้วยส้ม
      กล้วยหอม
      กล้วยหอมจันทน์
      กล้วยหักมุก
      เจก
      มะลิอ่อง
      ยาไข่
      สะกุย
      

11 ... กานพลู*
      CLOVE
      CLOVE TREE
      

12 ... ขึ้นฉ่าย*
      CELERY
      ROOT CELERY
      TURNIP-ROOTED CELERY
      คื่นไฉ่
      ผักข้าวปืน
      ผักปืน
      ผักปืม
      

13 ... คะน้าเม็กซิโก*
      CHAYA
      ต้นมะละกอกินใบ
      ผักชายา
      ผักไชยา
      

14 ... ชะเอมเทศ*
      COMMON LICORICE
      LICORICE
      RUSSIAN LICORICE
      SPANISH LICORICE
      

15 ... ชุมเห็ดเทศ*
      CANDELABRA BUSH
      RINGWORM BUSH
      SEVEN GOLDEN-CANDLE STICKS
      ขี้คาก
      ชุมเห็ดใหญ่
      ตะสีพอ
      ลับมืนหลวง
      หมากกะลิงเทศ
      

16 ... ผักกาดแดง*
      BEET
      BEET ROOT
      CHARD
      COMMON BEET
      GARDEN BEET
      MANGEL
      MANGOLD
      SUGAR BEET
      SWISS CHARD
      ผักกาดฝรั่ง
      

17 ... ผักชี*
      CORIANDER
      ผักหอม
      ผักหอมน้อย
      ผักหอมป้อม
      ผักหอมผอม
      ยำแย้
      

18 ... ฝรั่ง*
      COMMON GUAVA
      GUAVA
      จุ่มโป่
      ชมพู่
      มะก้วย
      มะก้วยกา
      มะกา
      มะจีน
      มะมั่น
      ยะมูบุเตปันยา
      ยะริง
      ยามุ
      ย่าหมู
      สีดา
      

19 ... มะระขี้นก*
      BALSAM APPLE
      BALSUM PEAR
      BITTER CUCUMBER
      BITTER GOURD
      BITTER MELON
      CARILLA FRUIT
      LEPROSY GOURD
      ผักเหย
      ผักไห
      มะร้อยรู
      มะระ
      มะห่อย
      มะไห่
      สุพะซู
      สุพะเด
      

20 ... สมอไทย*
      CHEBULIC MYROBALANS
      MYROBALAN GALL
      MYROBALAN WOOD
      TERMINALIA GALL
      ม่าแน่
      สมออัพยา
      หมากแน่ะ
      

21 ... โสม*
      CHINESE GINSENG
      GINSENG
      โสมเกาหลี
      โสมคน
      หยิ่งเซียม
      

22 ... หญ้าหนวดแมว*
      CAT'S WHISKER
      KIDNEY TEA PLANT
      บางรักป่า
      พยับเมฆ
      อีตู่ดง