ผลการค้นหา

Search (ชื่อยา หรือ ชื่อกลุ่มยา) by 'M'     กลับไปหน้า-->


1 ... Cefoperazone*
      Cefoperazine
      Cefoperazono
      Cefoperazonum
      Cefobid
      medocef
      Cefob


2 ... Cloxacillin*
      Cloxacillinum
      Cloxacilina
      Cloxacilline
      Methylchlorphenylisoxazoryl-penicillin


3 ... Domperidone*
      Motillium
      Motilium
      Nauzelin
      Domperidonum
      Domperidona
      Motinorm


4 ... Hexobarbital*
      Hexobarbitone
      Methylhexabital
      Methexenyl
      Evipal
      Evipan
      Barbidorm
      Cyclopan,


5 ... Lovastatin*
      Mevinolin
      Monacolin K


6 ... Meropenem

7 ... Metadoxine*
      Metadoxil
      Metasin


8 ... Metformin

9 ... Methotrexate*
      Amethopterin
      MTX


10 ... metoclopramide

11 ... Metoprolol*
      Metoprolol succinate


12 ... Metronidazole

13 ... Midazolam*
      Versed
      Dormicum


14 ... Midazolam*
      Versed
      Dormicum


15 ... Mirodenafil

16 ... Mitoxantrone*
      Mitozantrone
      Novantrone
      Mitroxone
      Novantron
      Onkotrone
      Pralifan
      Ralenova


17 ... Morphine

18 ... Oxacillin*
      Oxazocillin
      Methylphenylisoxazolyl (MPI) penicillin
      Oxacilline
      Oxacillinum


19 ... Temozolomide*
      Methazolastone
       Temodal
       Temodar
       Temozolamide